Zasady

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Reviews

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Tłumaczenia

Redaktorzy
  • Igor Wysocki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie teksty nadesłane do Dialogów Politycznych przechodzą recenzję podwójnie ślepą. Proces recenzyjny to proces składający się z kolejnych etapów:

 

  1. Sekretarz redakcji sprawdza czy nadesłany artykuł jest zgodny z wytycznymi technicznymi dla autorów. Jeśli jest, tekst przechodzi do kolejnego etapu recenzji. Jeśli nie, zostaje odrzucony.
  2. Sekretarz redakcji usuwa z artykułu dane osobowe autora i wysyła tekst recenzentom.
  3. Recenzenci sprawdzają artykuł pod kątem błędów, naukowości tekstu, zgodności tekstu z profilem pisma, etc. Teksty zaakceptowane w pierwszy etapie recenzyjnym wysyłane są do ekspertów danych dziedzin (głównie profesorów spoza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), tj. przechodzą właściwy proces recenzyjny.
  4. Recenzja podwójnie ślepa oznacza, iż autor pozostaje anonimowy dla recenzenta oraz recenzent pozostaje anonimowy dla autora tekstu. Efektem właściwego procesu recenzyjnego mogą być: akceptacja tekstu, akceptacja wyłącznie po uwzględnieniu przez autora wskazanych poprawek lub odrzucenie tekstu.

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Rada Programowa

prof. William Sweet
(Department of Philosophy, Faculty of Arts, St. Francis Xavier University, Canada)

 

prof. Alberto Buela
(Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Buenos Aires, Argentina)

 

prof. Ralph Schattkowsky
(Institute of History, University of Rostock, Germany)

 

prof. Aleksandr Lipatow
(Russian State University for the Humanities, Russia)

 

prof. Marek Szulakiewicz
(Faculty of Political Sciences and International Studies, Nicolaus Copernicus University, Poland)

 

prof. Andrzej Szahaj
(Faculty of Humanities, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University, Poland)

 

prof. Roman Bäcker
(Faculty of Political Sciences and International Studies, Nicolaus Copernicus University, Poland)

 

prof. Jacek Bartyzel
(Faculty of Political Sciences and International Studies, Nicolaus Copernicus University, Poland)Partnerzy platformy czasopism