Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 52, No 2 (2020) O pożytkach płynących z lektury publicystyki politycznej. Refleksje na marginesie najnowszego wyboru pism Ignacego Matuszewskiego Abstrakt  PDF
Przemysław Waingertner
 
Vol 51, No 4 (2019) Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec wyborów do Sejmu PRL pierwszej kadencji z 26 października 1952 r. Abstrakt  PDF
Andrzej Zaćmiński
 
Vol 50, No 3 (2018) Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach opiniotwórczej prasy amerykańskiej Abstrakt  PDF
Przemysław Różański
 
Vol 48, No 4 (2016) Anna Maria Cienciała (1929–2014) jako historyk dyplomacji Abstrakt  PDF
Marek Kornat
 
Vol 48, No 3 (2016) Czy rok 1916 był istotny dla spraw polskich w polityce Francji? Abstrakt  PDF
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
 
Vol 51, No 2 (2019) Profesor Wacław Komarnicki, poseł na sejm RP, jeniec obozu w Kozielsku, ocalony Abstrakt  PDF
Michał Tadeusz Góras
 
Vol 53, No 1 (2021) „Niespełniony pisarz, który został historykiem”. Jerzy Wojciech Borejsza (22 sierpnia 1935 – 28 lipca 2019) Abstrakt  PDF
Mariusz Wołos
 
Vol 51, No 2 (2019) Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych Abstrakt  PDF
Marek Wierzbicki
 
Vol 52, No 4 (2020) „Polak w Afryce” o młodych i najmłodszych uchodźcach polskich z ZSRR w Afryce w latach 1943–1945 Abstrakt  PDF
Marek Ney-Krwawicz
 
Vol 48, No 1 (2016) Narodowe formacje wojskowe w Rosji bolszewickiej i Związku Sowieckim w latach 1918–1943 i ich rola w polityce ekspansji imperium Abstrakt  PDF
Krzysztof Jasiewicz
 
Vol 51, No 2 (2019) Obchody świąt państwowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w latach 1946–1990 Abstrakt  PDF
Tadeusz Kondracki
 
Vol 52, No 3 (2020) Źródła do historii Polaków w Rosji sowieckiej i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym w zbiorach proweniencji sowieckiej w Archiwum Instytutu Hoovera Abstrakt  PDF
Jan Szumski
 
Vol 51, No 2 (2019) Wychowanie patriotyczne w działalności oświatowej polskiej emigracji niepodległościowej na przykładzie Wielkiej Brytanii w latach 1945–1990 Abstrakt  PDF
Danuta Jastrzębska-Golonka
 
Vol 51, No 1 (2019) Mjr Jan Henryk Żychoń a „afera Sosnowskiego” – drugi kanał inspiracji? Abstrakt  PDF
Robert Majzner
 
Vol 52, No 2 (2020) Listy i korespondencja do władz jako źródło do badań dziejów PRL Abstrakt  PDF
Anna Maria Adamus
 
Vol 50, No 4 (2018) Społeczna percepcja wyborów w PRL w świetle listów nadesłanych do władz podczas konsultacji projektu nowej ordynacji wyborczej do Sejmu w 1985 roku Abstrakt  PDF
Michał Siedziako
 
Vol 52, No 1 (2020) Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego w świetle materiałów z archiwum Józefa Kożuchowskiego Abstrakt  PDF
Henryk Bartoszewicz
 
Vol 50, No 4 (2018) Obraz Polaków w szkoleniu światopoglądowym niemieckiej Policji Porządkowej w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945) Abstrakt  PDF
Marcin Przegiętka
 
Vol 51, No 4 (2019) Sprawa budowy pomnika katyńskiego w Londynie w latach 1971–1979 w świetle polskich i brytyjskich źródeł dyplomatycznych Abstrakt  PDF
Tomasz Korban
 
Vol 51, No 4 (2019) Koncepcja socjalizmu wieloświatopoglądowego Stowarzyszenia „PAX” w ocenie centralnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956–1980) Abstrakt  PDF
Ariel Orzełek
 
Vol 51, No 3 (2019) Antypolska działalność niemieckiej dyplomacji w Hiszpanii w latach 1939–1943 Abstrakt  PDF
Mateusz Gajda
 
Vol 50, No 2 (2018) Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem Abstrakt  PDF
Rafał Stobiecki
 
Vol 48, No 2 (2016) Kryzys w stosunkach między Polską a Rumunią w latach 1934–1936 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych Abstrakt  PDF
Stanisław Żerko
 
Vol 50, No 1 (2018) Aleksander Bocheński wobec działalności i koncepcji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Abstrakt  PDF
Ariel Orzełek
 
Vol 48, No 1 (2016) „Poena sine lege” — czyny chuligańskie w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1951–1954) Abstrakt  PDF
Andrzej Zaćmiński
 
1 - 25 z 34 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism