Autor - szczegóły

Bykowska, Milena, Szczecin, Polska

  • Vol 48, No 3 (2016) - Życie naukowe
    Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary naszych żyć». Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym”, Bełchatów, 20 V 2016 r.
    Szczegóły  PDF
  • Vol 47, No 3 (2015) - Życie naukowe
    Sprawozdanie z konferencji „Deportacje do ZSRS z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza”, Katowice 16 II 2015 r.
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism