Autor - szczegóły

Białokur, Marek, Opole, Polska

  • Vol 49, No 2 (2017) - Studia i artykuły
    Józefa Piłsudskiego „droga do niepodległości” w świadomości historycznej młodzieży. (Na przykładzie zadań z historii w arkuszach egzaminów zewnętrznych)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism