Vol 48, No 3 (2016)

Spis treści

Studia i artykuły

Paweł Zajas
PDF
3-20
Ryszard Żelichowski
PDF
21-36
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
PDF
37-50
Václav Horčička
PDF
51-85
Remigiusz Kasprzycki
PDF
87-106
Grzegorz Kulka
PDF
107-127
Andrzej Chojnowski
PDF
129-144

Materiały

Refleksje historiograficzne Profesora Romana Wapińskiego odnośnie do Biografistyki w Polsce
Witold Wojdyło, Arkadiusz Fordoński
PDF
145-152

Autoreferaty

Między rzeczywistością a utopią. „Dziennik Radomski” 1940–1945
Monika Napora
PDF
153-159
Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944–1989
Marcin Majewski
PDF
161-168
Reemigracja Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1950
Aneta Nisiobęcka
PDF
169-178

Artykuły recenzyjne i recenzje

Recenzje
 
PDF
179-207

Życie naukowe

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary naszych żyć». Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym”, Bełchatów, 20 V 2016 r.
Milena Bykowska
PDF
209-212

Listy do redakcji

List w sprawie książki dr. Sławomira Kalbarczyka Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki, Warszawa 2015
Paweł Duber
PDF
213-215
Odpowiedź na recenzję Przemysława Benkena dotyczącą monografii Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961
Zbigniew Stanuch
PDF
217-220


Partnerzy platformy czasopism