Vol 47, No 1 (2015)

Spis treści

Studia i artykuły

Karol Sacewicz
PDF
3-32
Małgorzata Dajnowicz
PDF
33-44
Krzysztof Lesiakowski
PDF
45-59
Mariusz Mazur
PDF
61-79
Krzysztof Tarka
PDF
81-87
Marcin Żukowski
PDF
89-122
Daniel Czerwiński
PDF
123-136
Piotr Abryszeński
PDF
137-153
Grzegorz Majchrzak
PDF
155-165

Przegląd badań

Polska w Wielkiej Wojnie 1914–1918. Kilka refleksji w sprawie stanu badań (cz. II 1939–2014)
Jan Molenda
PDF
167-190

Autoreferaty

Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961
Witold Bagieński
PDF
191-201

Materiały

Tylko zorganizowana Europa może powstrzymać Rosję – nieznane memorandum na temat spraw polsko–sowiecko–bałtyckich z kwietnia 1926 r.
Małgorzata Gmurczyk–Wrońska
PDF
203-213
Nieznana relacja wysłannika Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na temat przebiegu walk w Warszawie w dniach 12–14 V 1926 r.
Paweł Duber
215-219
Nieznana relacja Kazimierza Świtalskiego na temat zamachu majowego
Paweł Duber
PDF
221-226
Raport polityczny za drugą połowę sierpnia 1944 r. z terenu Obwodu Augustowskiego Armii Krajowej
Maciej Dariusz Kossowski
PDF
227-232

Artykuły recenzyjne i recenzje

„Zrusyfikowany gruziński Azjata”
Krzysztof Jasiewicz
PDF
233-243
Na białych Polaków obława. Uwagi na marginesie lektury
Tadeusz Wolsza
PDF
244-253
Rezcenzje
 
PDF
253-307
Autorzy
 
PDF
308
Informacja dla autorów „Dziejów Najnowszych”
 
PDF
309
Warunki prenumeraty
 
PDF
310


Partnerzy platformy czasopism