Vol 49, No 1 (2017)

Spis treści

Studia i artykuły

Marek Herma
PDF
5-25
Diana Błońska
PDF
27-53
Krzysztof Fudalej
PDF
55-76
Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz
PDF
77-111
Łukasz Tomasz Sroka
PDF
113-123
Anna Szczepańska-Dudziak
PDF
125-144
Marek Mikołajczyk
PDF
145-172
Łukasz Polniak
PDF
173-193

Materiały

The Collapse of France. Nieznane memorandum brytyjskie dotyczące przyczyn i okoliczności klęski Francji w 1940 r.
Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc
PDF
195-222

Autoreferaty

Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911–1918
Jan Pajor
PDF
223-234
Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych
Anna Maria Adamus
PDF
235-243

Artykuły recenzyjne i recenzje

Polska i Francja w badaniach Wiesława Śladkowskiego
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
PDF
245-250
Na manowcach pozornej komparatystyki
Bogumił Grott
PDF
251-262
Recenzje
 
PDF
263-305

Życie naukowe

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Akt 5 listopada 1916 r. – konsekwencje dla Polski i Europy”, Toruń, 4–5 XI 2016 r.
Mateusz Hübner
PDF
307-310
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Depozyt Niepodległości – Rada Narodowa RP na uchodźstwie (1939–1991)”, Warszawa, 8 XII 2016 r.
Mateusz Hübner
PDF
311-315
Informacja dla autorów
 
PDF
322

Listy do redakcji

Kilka uwag do monografii Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 w kontekście listu autora książki do redakcji „Dziejów Najnowszych”
Przemysław Benken
PDF
317-321


Partnerzy platformy czasopism