Historia politycznej decyzji o sowietyzacji Polski: maj–sierpień 1920 r.

Andrzej Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.08

Abstrakt


Artykuł analizuje drogę do podjęcia decyzji o sowietyzacji Polski między końcem kwietnia a połową sierpnia 1920 r. W oparciu o materiały archiwalne Biura Politycznego i Komitetu Centralnego Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików), korespondencje między członkami Politbiura oraz materiały dowództwa naczelnego Armii Czerwonej i dowództw Frontu Zachodniego i Południowo-Zachodniego z tego okresu przedstawione są wewnętrzne dyskusje i rozterki sowieckiego kierownictwa w związku ze strategiczną próbą podważenia całego systemu wersalskiego i zbrojnego przebicia się przez Polskę do Niemiec.


Słowa kluczowe


wojna sowiecko-polska 1919–1920; partia bolszewicka; kierownictwo polityczne Rosji sowieckiej; Europa Wschodnia; dyplomacja europejska XX w.; komunizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fayet J.F., Karl Radek (1885–1939). Biographie politique, Bern 2004.

Grif siekrietnosti sniat. Potieri woorużenych sił SSSR w wojnach, bojewych diejstwijach i wojennych konfliktach. Statisticzeskoje issliedowanije, red. G.F. Kriwoszejew, Moskwa 1993.

Grzegorczyk T., Wyprawa kijowska, Toruń 2014.

Isajew A.P., Wojna s Polszej: Rossija za linijej fronta, St.-Pietierburg 1999.

Jegorow A.I., Lwow’ – Warszawa. 1920 god. Wzaimodiejstwije frontow, Moskwa 1929.

Kakurin N.Je., Wojna s biełopoljakami, Moskwa–Leningrad 1928.

Klimecki M., Galicyjska Socjalistyczna Republika Rad. Okupacja Małopolski (Galicji) Wschodniej przez Armię Czerwoną w 1920 roku, Toruń 2006.

Kotkin S., Stalin, t. I: Paradoxes of Power, 1878–1928, New York 2014.

Kutrzeba T., Wyprawa kijowska, Warszawa 1937.

Lewin M., Lenin’s Last Struggle, Ann Arbor 2005.

Musiał B., Na zachód po trupie Polski, tłum. M. Falkowski, Warszawa 2009.

Nowak A., Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2016.

Połtorak S., Pobiedonosnoje porażenije. Razmyszlienija o sowietsko-polskoj wojnie 1920 goda w kanun jejo 75-lietija, St.-Pietierburg 1994.

Service R., Stalin. A Biography, London 2004.

Smele J.D., The „Russian” Civil Wars, 1916–1926. Ten Years That Shook the World, Oxford 2015.

Susłow P.W., Politiczeskoje obiespieczenije sowietsko-polskoj kampanii 1920 goda, Moskwa–Leningrad 1930.

Szaposznikow B.M., Na Wislie. K istorji kampanii 1924 goda, Moskwa 1924.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism