W służbie stolicy i okupantów: Milicja Miejska m.st. Warszawy 1916–1918

Paweł Brudek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.05

Abstrakt


1 II 1916 r. podczas niemieckiej okupacji Warszawy na mocy porozumienia między prezesem Komitetu Obywatelskiego ks. Zdzisławem Lubomirskim a prezydentem Cesarsko-Niemieckiej Policji Ernstem von Glasenappem powstała Milicja Miejska, jako zawodowa i płatna polska służba bezpieczeństwa w mieście, podporządkowana władzom niemieckim. Na czele Milicji stanął książę Franciszek Pius Radziwiłł. Milicja realizowała zadania porządkowe na ulicach, nadzorowała sprawy gospodarcze, budowlane i sanitarne miasta.


Słowa kluczowe


Milicja Miejska m.st. Warszawy; książę Franciszek Pius Radziwiłł; książę Zdzisław Lubomirski; okupacja niemiecka; cesarsko-niemiecka policja; przestępczość; korupcja; opór

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramski A., Konieczny J., Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987.

Artymowski S., Bezak P., Ku Jedności. Listopad 1918 roku, Warszawa 2018.

Chwalba A., Wielka Wojna Polaków 1914–1918, Warszawa 2018.

Dunin-Wąsowicz K., Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1974.

Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce odrodzonej, red. E. Grabowiecki, Warszawa 1924.

Gaul J., Niemieckie służby wywiadowczo-informacyjne wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914–1918, Warszawa 2010.

Kochanowski J., O kształt polskiej policji: styczeń 1917 – listopad 1918, „Przegląd Historyczny” 1986, nr 77/3, s. 481–493.

Litwiński R., O polską policję. Koncepcje organizacji bezpieczeństwa publicznego na ziemiach polskich w czasie Wielkiej Wojny, w: Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914–1918, red. D.Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2007, s. 244–258.

Łossowski P., Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa 1986.

Molenda J., Franciszek Pius Radziwiłł, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Warszawa 1987, s. 183–185.

Paciorkowski J., Henryk Wardęski – zapomniany komendant, „Policja 997”, I 2014, nr 106, s. 10–12.

Stempin A., Próba „moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej, Warszawa 2013.

Strzelecki W., Bezpieczeństwo na ziemiach Polski od kmiecia grodowego do granatowej armji, Warszawa 1934.

Westerhoff Ch., Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg. Deutsche Arbeitskräftepolitik im besetzten Polen und Litauen 1914–1918, Paderborn 2012.

Wróbel P., Żydzi polscy w czasie I wojny światowej, „Przegląd Historyczny” 1992, nr 83/4, s. 633–665.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism