Warianty biografii Zbigniewa Herberta (1924–1998)

Krzysztof Kosiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.2.12

Abstrakt


Zbigniew Herbert był jednym z najwybitniejszych poetów polskich XX w. W artykule poddano analizie trzy monografie mu poświęcone, autorstwa Joanny Siedleckiej, Andrzeja Franaszka, Rafała Żebrowskiego. Uwzględniono edycje korespondencji oraz wspomnień o poecie. Pokazano różnice w ujmowaniu biografii Herberta na tle sporów o historię najnowszą.


Słowa kluczowe


Zbigniew Herbert; literatura; XX wiek; Lwów; Paryż; PRL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Franaszek A., Herbert. Biografia, t. I–II, Kraków 2018.

Giedroyc J., Miłosz Cz., Listy 1973–2000, oprac. M. Kornat, Warszawa 2012

Hartwig J., Międzyrzecki A., Herbertowie K. i Z., Korespondencja, Warszawa 2012.

Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław 1997.

Herbert Z., Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998, t. II, Warszawa 2008.

Herbert Z., Wybór poezji, wstęp i oprac. M. Mikołajczak, Wrocław 2018.

Jastrun M., Dzienniki 1955–1981, Kraków 2002.

Kijowski A., Dziennik 1955–1969, oprac. K. Kijowska, J. Błoński, Kraków 1998.

Mętrak K., Dziennik 1979–1983, oprac. W. Holewiński, Warszawa 1998.

Międzyrzecki A., Hartwig J., Miłosz Cz., Korespondencja, Kraków 2012.

„Mój bliźni, mój bracie”. Zbigniew Herbert, Tadeusz Chrzanowski. Listy 1950–1998, oprac. Z. Baran, Kraków 2016.

Nowakowski M., Tak zapamiętałem, Poznań 2014.

Pawelec J., Szeliga P., Nadgonić czas… Wywiad rzeka ze Zdzisławem Najderem, Warszawa 2014.

Siedlecka J., Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, wyd. 2, Warszawa 2018.

Szczepański J.J., Dziennik, t. I: 1945–1956, Kraków 2009, t. II: 1957–1963, Kraków 2011, t. III: 1964–1972, Kraków 2013, t. IV: 1973–1980, Kraków 2015.

Tyrmand L., Dziennik 1954. Wersja oryginalna, Warszawa 2011.

Urbanowski M., Polityka Hamleta? Zbigniew Herbert i III RP, w: idem, Od Brzozowskiego do Herberta, Łomianki 2013, s. 423–447.

Wierność. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie, oprac. A. Romaniuk, Warszawa 2014.

Woroszylski W., Dzienniki, t. III: 1988–1996, Warszawa 2019.

Zawieyski J., Dzienniki, t. I: Wybór z lat 1955–1959, Warszawa 2011, t. II: Wybór z lat 1960–1969, Warszawa 2012.

Żebrowski R., Pochwała kołatki, „Rzeczpospolita” – „Plus-Minus” 2001, nr 5.

Żebrowski R., Zbigniew Herbert. „Kamień na którym mnie urodzono”, Warszawa 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism