Wokół polityki pamięci i sprawiedliwości okresu przejściowego w krajach Europy Wschodniej

Krzysztof Brzechczyn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.2.11

Abstrakt


Celem artykułu jest krytyczna analiza książki Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, wydanej pod redakcją Pétera Apora, Sándora Horvátha i Jamesa Marka. W pierwszej części przedstawiono rozmaite ujęcia sprawiedliwości tranzycyjnej, w drugiej – ukazano społeczno-polityczne warunki powstawania instytucji pamięci w Europie Wschodniej, zaś w ostatniej – przeanalizowano istniejące ujęcia badania komunistycznej przeszłości oraz wybrane studia przypadków.


Słowa kluczowe


sprawiedliwość okresu przejściowego; sprawiedliwość tranzycyjna; pamięć; komunizm; kolaboracja; tajna policja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzechczyn K., Metodologiczny status koncepcji totalitaryzmu a modelowanie dynamiki systemu komunistycznego, w: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, red. T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, T. Kierzkowski, Poznań 2011, s. 87–107.

Czas totalitaryzmu. Stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku, red. J. Szymoniczek, E.C. Król, Warszawa 2011.

Encyclopedia of Transitional Justice, t. I, red. L. Stan, N. Nedelsky, Cambridge 2012–2014.

Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, tłum. A. Dziurdzik, Warszawa 1995.

Klich-Kluczewska B., Goodbye Communism, Hello Remembrance: Historical Paradigms and the Institute of National Remembrance in Poland, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 37–58.

Kovanič M., Institutes of Memory in Slovakia and the Czech Republic: What Kind of Memory?, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 81–104.

Krotoszyński M., Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Poznań 2017.

Kuhn Th.S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa 2009.

Małyszka A., Reakcje społeczne mieszkańców województwa poznańskiego na podwyżki cen w 1963 r., „Pamięć i Społeczeństwo” 2012, nr 1, s. 65–84.

Petrescu C., Entangled Stories: On the Meaning of Collaboration with Securitate, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 225–246.

Schaefer B., A Dissident Legacy and its Aspects: The Agency of the Federal Commissioner for the Stasi Records of the Former GDR (BSTU) in United Germany, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 21–36.

Sowiński P., A Spy in Underground: Polish Samizdat Stories, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 207–224.

The Totalitarian Paradigm after the End of Communism Towards a Theoretical Reassessment, red. A. Siegel, Amsterdam 1998.

Totalitaryzmy XX wieku. Idee, instytucje, interpretacje, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Stus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Kraków 2010.

Tucker A., Czech Institute for the Study of Totalitarian Regimes. Critical Letter and Evaluation, https://www.academia.edu/40111420/Czech_Institute_for_the_Study_of_Totalitarian_Regimes_USTR_Critical_Letter_and_Evaluation (dostęp: 18 XII 2019).

What is Transitional Justice?, https://www.ictj.org/about/transitional-justice (dostęp: 12 XII 2019).

Wiślicz T., Historiografia polska 1989–2009. Bardzo subiektywne podsumowanie, „Przegląd Humanistyczny” 2010, nr 5–6, s. 37–48.

Zake I., The Exempt Nation: Memory of Collaboration in Contemporary Latvia, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 59–80.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism