Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego w świetle materiałów z archiwum Józefa Kożuchowskiego

Henryk Bartoszewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.02

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest działalność Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, organizacji politycznej skupiającej polskie ugrupowania narodowe i konserwatywne w Rosji doby rewolucyjnej w świetle niedawno udostępnionych badaczom materiałów z archiwum Józefa Kożuchowskiego. Zbiór akt zatytułowany „Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego. Materiały Józefa Kożuchowskiego”, znajdujący się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, zawiera dotychczas nieznane, istotne źródła do dziejów Rady.


Słowa kluczowe


Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego; archiwum Józefa Kożuchowskiego; Polacy w Rosji; rewolucja rosyjska; bolszewicki zamach stanu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewicz H., Kierunek wschodni aktywności dyplomatycznej Rady Regencyjnej, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1, s. 5–30.

Bartoszewicz H., Między rewolucją a niepodległością. Polskie ugrupowania polityczne na Kijowszczyźnie wobec niepodległości Rzeczypospolitej i Ukrainy marzec 1917 – październik 1918 roku, w: Drogi do Niepodległości. Polska Odrodzona, red. J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski, Warszawa 2019, s. 147–176.

Bartoszewicz H., Polacy w Rosji wobec niepodległości Rzeczypospolitej po obaleniu caratu, w: Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, red A. Koseski, Pułtusk 1999, s. 135–157.

Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984.

Kobylański T., Kożuchowski Józef Bronisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 76–78.

Korzeniowski M., Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920, Lublin 2009.

Lednicki W., Aleksander Lednicki (oszczerstwa i prawda), „Zeszyty Historyczne” (Paryż 1962), z. 1.

Miodowski A., Konflikt pomiędzy liberałami a narodowymi demokratami o przywództwo polityczne w środowisku wychodźstwa politycznego w Rosji w dobie rewolucji lutowej, „Studia Podlaskie” 2006, t. XVI.

Nagórski Z., Aleksander Lednicki (1966–1934), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1962, z. 1. [Red.], Harusewicz Jan pseud. Jerzy Werwicz (1863–1929), w: Polski Słownik Biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 301–302.

Szyszkowski W., Władysław Raczkiewicz (1885–1947), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIX, Wrocław 1986, s. 608.

Tarasiuk D., Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918, Lublin 2014.

Toporowicz W., Aleksander Lednicki (1966–1934), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 610–613.

Wrzosek M., Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1918, Warszawa 1969.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism