Kraina „od Boga zapomniana”. Językowy obraz Litwy w pismach Józefa Piłsudskiego

Małgorzata Misiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.01

Abstrakt


W artykule został zrekonstruowany językowy obraz Litwy wyłaniający się z wypowiedzi Józefa Piłsudskiego. Podstawę analizy stanowią wydane w okresie międzywojennym Pisma zebrane Marszałka, a ponadto publikowane zarówno w II Rzeczypospolitej, jak i na emigracji na łamach warszawskiej i londyńsko-nowojorskiej „Niepodległości” jego listy. Językowy obraz Litwy przedstawiony został w trzech aspektach: historycznym, perspektywicznym i osobistym. Słowami kluczami, niezbędnymi do zrozumienia toku rozumowania i emocji narratora, są „niewola”, „zgoda” i „miłe Wilno”.


Słowa kluczowe


Piłsudski; Litwa; Wilno; językowy obraz Litwy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berberyusz E., Książę z Maisons-Laffitte, Gdańsk 1995.

Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

Dawidziak-Kładoczna M., „Cherlacy z sercem oziębłym”. O języku pism i mów Józefa Piłsudskiego, Łask 2004.

Kolberová U., Wyzwiska z komponentem „pies” w języku polskim, „Opera Slavica” 2014, t. XXIV, z. 2, s. 29–37.

Kresy – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1997.

Łata M., Obraz Melancholia Jacka Malczewskiego w kontekście teorii lingwistyki kognitywnej, „Filozofia i Nauka” 2017, t. V.

Suleja W., Kosynierzy i strzelcy. Rzecz o irredencie, Wrocław 1997.

Suleja W., Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1967–1935), Warszawa 2018.

Widacki J., Józef Piłsudski – ostatni obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego, w: Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. T. Bujnicki, K. Stępnik, Lublin 2005, s. 37–47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism