Sprawa budowy pomnika katyńskiego w Londynie w latach 1971–1979 w świetle polskich i brytyjskich źródeł dyplomatycznych

Tomasz Korban

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.4.08

Abstrakt


Artykuł opisuje sprawę budowy pomnika katyńskiego w Londynie w latach siedemdziesiątych XX w. w świetle brytyjskich i polskich źródeł dyplomatycznych. Główny nacisk w pracy został położony na aspekty międzynarodowe przedstawianego zagadnienia. Tekst prezentuje również reakcje społeczeństwa brytyjskiego na stanowisko rządu, który pragnąc uniknąć komplikacji stosunków z państwami komunistycznymi, starał się utrudnić wybudowanie pomnika.

Słowa kluczowe


pomnik katyński w Londynie; emigracja polska w Wielkiej Brytanii; dyplomacja PRL; Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bale T., Peter Allan Renshaw Blaker, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnawb/101473.

Brian F., Bullard Sir Julian Leonard, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/97177.

Cosgrave P., Amery (Harold) Julian, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/63313.

Długołęcki P., Privately, of course, there is no reason to doubt that Russians were responsible – Katyń w stosunkach polsko–brytyjskich 1943–1981, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, t. LXVIII, nr 1, s. 125–144.

FitzGibbon L., The Katyn Memorial, London 1977.

Foster A.J., O’Malley Sir Owen St Clair, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/64927.

Gabriel D., Historia postępowań w sprawie Zbrodni Katyńskiej, w: Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010, s. 21–41.

Grodziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, Kraków 1995.

Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.

Harrison B., Neave Airey Middleton Sherffield, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/31488.

Hattersley R., Callaghan Leonard James, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/94837.

Historia dyplomacji polskiej, t. VI: 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010.

Hurd D., Edward Richard Georg Heath, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/95228.

Hurd D., Home Alexander Frederick Douglas, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/60455.

Kadell F., Katyń w oczach Zachodu, tłum. M. Barcz, Warszawa 2012.

Katyn. British Reactions to the Katyn Massacre 1943–2003, red. FCO, London 2003.

Keeble C., Brimelow Thomas, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/59781.

Kondracki T., Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996.

Maresch E., Katyń 1940, tłum. M. Urbański, Warszawa 2014.

Noble A.J., Killick John Edward, ODNB, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/93465.

O prawdę i sprawiedliwość. Pomnik katyński w Londynie, red. S. Grocholski, Londyn 1977.

Polak B., Katyński pomnik w Londynie 1945–1976, „Rocznik Koszaliński” 2001, nr 29, s. 113–188.

Radzik T., Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 1947–1997, Londyn 1997.

Siomkajło A., Katyń w pomnikach świata, Warszawa 2002.

Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956–1989, Warszawa–Pułtusk 2010.

Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. I: Europa 1918–2006, red. K. Sczepanik, Herman-Łukasik, B. Janicka, Warszawa 2007.

Sword K., Identity in Flux. The Polish Community in Britain, London 1996.

Szymczak R., The vindication of memory: the Katyn case in the West, Poland and Russia 1952–2008, „The Polish Review” 2008, t. LVIII, nr 4, s. 419–443.

Tebinka J., Dyplomacja brytyjska wobec sprawy katyńskiej w latach 1943–1945, w: Z dziejów Polski i emigracji (1939–1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 453–471.

Tebinka J., Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, Warszawa 2005.

Tebinka J., „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013.

Wasilewski W., Związek Sowiecki wobec podejmowania sprawy Katynia w Wielkiej Brytanii, „Zeszyty Katyńskie” 2007, z. 22.

Wolsza T., Dotyk Katynia. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, Poznań 2018.

Wolsza T., Sprawa wyjaśnienia Zbrodni Katyńskiej w działalności polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu (do połowy lat pięćdziesiątych, w: Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010, s. 109–131.

Zemla M., Wybrane międzynarodowe wątki dotyczące zbrodni katyńskiej, „Sowiniec” 2013, nr 42, s. 51–61.

Zins H., Historia Anglii, Warszawa 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism