Akcja dyplomatyczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w celu ratowania przed zagładą więźniów KL Auschwitz w fazie likwidacji obozu w świetle akt brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Franciszek Piper

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.3.10

Abstrakt


Artykuł prezentuje wysiłki polskiego podziemia i działania dyplomatyczne rządu polskiego w Londynie, mające na celu wydanie przez rządy USA, Wielkiej Brytanii, przy poparciu innych rządów koalicji antyhitlerowskiej, ostrzeżenia Niemców przed skutkami wymordowania więźniów KL Auschwitz w obliczu zbliżania się frontu wschodniego. W wyniku ogłoszenia tego ostrzeżenia 10 X 1944 r. Niemcy zrezygnowali z wymordowania 7000 niezdolnych do pieszej ewakuacji więźniów (głównie Żydów, lecz także Polaków i osób innych narodowości).


Słowa kluczowe


KL Auschwitz; II wojna światowa; Holocaust; rząd emigracyjny wobec Holocaustu; polski ruch oporu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cyra A., Raport Witolda [Pileckiego], „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” (Warszawa) 1991, nr 12.

Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzinskiego, wstęp i oprac. I. Paczyńska, Kraków 2013.

Madajczyk C., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. II, Warszawa 1970.

Młynarczyk J.A., Judenmord in Zentralpolen. Der Distrikt Radom im Generalgouvernement 1939–1945, Darmstadt 2007.

Smoleń K., Działalność ruchu oporu w zakresie dokumentacji zbrodni popełnionych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, „Zeszyty Oświęcimskie” 1968, nr specjalny (1), s. XVII– XXXIII.

Strzelecki A., Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz, Oświęcim 1982.

Strzelecki A., Likwidacja obozu, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. W. Długoborski, F. Piper, t. V: Epilog, Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 7–46.

Świebocki H., Auschwitz – czy w czasie wojny świat znał prawdę o obozie?, „Zeszyty Oświęcimskie” 1992, nr specjalny (4): Raporty uciekinierów z KL Auschwitz, Oświęcim 1992.

Świebocki H., Sporządzanie i gromadzenie dowodów zbrodni oraz ich ujawnianie, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. W. Długoborski, F. Piper, t. IV: Ruch oporu, Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 113–163.

Ważniewski W., Marczewska K., W świetle akt Delegatury Rządu RP na Kraj, „Zeszyty Oświęcimskie” 1968, nr specjalny (1), s. V–XVI.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism