Antypolska działalność niemieckiej dyplomacji w Hiszpanii w latach 1939–1943

Mateusz Gajda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.3.08

Abstrakt


Artykuł opisuje działania dyplomacji niemieckiej na terenie Hiszpanii w latach 1939–1943, zmierzające do likwidacji polsko-hiszpańskich stosunków dyplomatycznych. Głównym celem tych niemieckich dyplomatów była likwidacja polskich placówek dyplomatycznych na terenie Hiszpanii. Artykuł ukazuje na przykładzie działań antypolskich siłę presji niemieckiej na hiszpańskie czynniki rządowe w latach II wojny światowej.


Słowa kluczowe


Polska; Hiszpania; Niemcy; Poselstwo RP; dyplomacja; propaganda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batowski H., Polska dyplomacja na obczyźnie 1939–1941, Kraków 1991.

Batowski H., Rok 1940 w dyplomacji europejskiej, Poznań 1981.

Beaulac W.L., Franco. Silent Ally in World War II, Carbondale 1986.

Bertrand L., The History of Spain, cz. 2: From the Death of Philip II to 1945, Londyn 1969.

Ciechanowski J.S., Azyl dyplomatyczny w Poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939), „Przegląd Historyczny” 2000, t. XCI, z. 4, s. 551–584.

Detwiler D.S., Spain and the Axis during World War II, „The Review of Politics” 1971, t. XXXIII, nr 1.

Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa 2007.

Eiroa M., Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental (1939–1955), Barcelona 2000.

Espadas Burgos M., Franquismo y política exterior, Madryt 1987.

Europa, 1939. El año de las catástrofes, red. F. Vilanova i Vila-Abadal, P. Ysàs i Solades, Walencja 2010.

Gómez-Jordana Sousa F., Milicia y diplomacia. Diarios del Conde de Jordana, 1936–1944, red. R. Gómez-Jordana, Burgos 2002.

Historia dyplomacji polskiej, t. V: 1939–1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.

Kaczorowski B., Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej, Łódź–Kraków 2016.

Koszel B., Niemcy w polityce Hiszpanii w latach (wrzesień 1938 – wrzesień 1939), w: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. IV: Na przełomie pokoju i wojny 1939–1941, red. S. Sierpowski, Poznań 1992, s. 223–242.

Lewicki S., Canaris w Madrycie, Warszawa 1989.

Mleczak M., Stosunki polsko-hiszpańskie 1939–1975, „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 10, s. 79–95.

Moreno Juliá X., Hitler y Franco. Diplomacia en tiempos de guerra (1936–1945), Barcelona 2007.

Müller A., Od autorytaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa na przykładzie Hiszpanii i Polski, Toruń 2004.

Pałyga E., Stosunki konsularne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1970.

Payne S.G., A History of Fascism 1914–1945, Madison 1995.

Peñalba-Sotorrío M., Beyond the War: Nazi Propaganda Aims in Spain during the Second World War, „Journal of Contemporary History” 2018, t. LIV, nr 4, s. 902–926.

Saña H., El Franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, Barcelona 1982.

Schmidt P., Statysta na dyplomatycznej scenie, tłum. H. Kurnatowski, Kraków 1962.

Skibiński P., Hiszpania frankistowska wobec kampanii polskiej w 1939 r., w: Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. I: Strategia, red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski, Warszawa 2013, s. 393–400.

Stone G.A., Spain, Portugal & the Great Powers, 1931–1941, Eastbourne 2008.

Suárez Fernández L., España, Franco y la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, Madryt 1997.

Wingeate Pike D., Hiszpania i Trzecia Rzesza, tłum. O. Kaczmarek, Warszawa 2010.

Zgórniak M., Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939, Kraków 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism