Mjr Jan Henryk Żychoń a „afera Sosnowskiego” – drugi kanał inspiracji?

Robert Majzner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.1.06

Abstrakt


W 1939 r., na fali procesu mjr. Jerzego Sosnowskiego – oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Niemiec, kierownik Referatu „Wschód” Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego kpt. Jerzy Niezbrzycki zasugerował, że również szef Ekspozytury nr 3 polskiego wywiadu w Bydgoszczy mjr Jan Żychoń pozostawał na usługach wywiadu niemieckiego, a jego placówka była tzw. drugim kanałem inspiracji prowadzonej przez niemiecki wywiad wojskowy wobec wywiadu polskiego.

 

In 1939, on the wave of the process of Major Jerzy Sosnowski accused of spying for Germany, the head of the Section “East” of the Second Department of Polish General Staff, Captain Jerzy Niezbrzycki suggested that also the head of the Post No. 3 of the Polish Military Intelligence at Bydgoszcz, Major Jan Żychoń, was at service of the German intelligence, and his post was the so-called “second channel of inspiration” operated by the German military intelligence for the Polish intelligence.


Słowa kluczowe


wywiad; II Rzeczpospolita Polska; Wojsko Polskie; Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego; Rzesza Niemiecka; Abwehra; inspiracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bochaczek-Trąbska J., Major Jan Henryk Żychoń. Oficer wywiadu 1902–1944, Oświęcim 2012.

Ćwięk H., Na tajnym froncie polsko-niemieckim. Kulisy działalności wywiadowczej rotmistrza Jerzego Sosnowskiego, Częstochowa 2005.

Ćwięk H., Rotmistrz Sosnowski. As wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2010.

Długajczyk E., Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922, Katowice 2001.

Dubicki T., Suchcitz A., Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945, t. I, Warszawa 2009.

Graczyk K., Operacja „Reichswehrministerium”. Misja majora Jerzego Sosnowskiego. Niemiecki i polski proces karny, Warszawa 2017.

Kurpis W., Berlińska misja, Warszawa 1967.

Majzner R., Dubicki T., Suchcitz A., W labiryncie oskarżeń. „Sprawa majora Żychonia” przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie 1942–1943, Częstochowa 2015.

Majzner R., Polski wywiad wojskowy wobec polityki III Rzeszy 1933–1939. Militarne aspekty polityki III Rzeszy w świetle analiz Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Toruń 2006.

Majzner R., Suchcitz A., Dubicki T., Oskarżam majora Żychonia. Sprawa karna KW. 21/42 przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie, Radomsko 2016.

Przegiętka M., Zainteresowanie wywiadu polskiego niemieckim wojskowym tranzytem kolejowym przez Pomorze w okresie międzywojennym, w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. II, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2015.

Skóra W., Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920–1930, Poznań 2011.

Ulatowski Ł., Berlińska placówka wywiadowcza „In.3” (1926–1934). Oddział II i działalność majora Jerzego Sosnowskiego w Niemczech, Warszawa 2016.

Ulatowski Ł., Polski wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy osobowe, personel, budżet, mob., wyd. uzup., Warszawa 2013.

Woźny A., Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000.

Zacharski M., Operacja Reichswehra. Kulisy wywiadu II RP, Poznań 2013.

Zacharski M., Rotmistrz, Poznań 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism