Przesiedlenia ludności na Ukrainie w latach 1933–1934

Robert Kuśnierz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.1.03

Abstrakt


Po Wielkim Głodzie, w wyniku którego zmarło co najmniej 3,5 mln osób, bolszewicy stanęli przed problemem braku odpowiedniej liczby ludzi do pracy na roli. Postanowiono wobec tego na tereny najbardziej wyludnione z powodu głodu sprowadzić chłopów z Rosji i Białorusi oraz przesiedlić rolników z mniej dotkniętych głodem regionów Ukrainy. Akcja nie zakończyła się sukcesem, bowiem większość chłopów sprowadzonych na opustoszałe tereny wróciła z powrotem.

 

After the Great Famine in Ukraine that killed at least 3.5 million people, the Bolsheviks faced a problem of a lack of resources and people to work on the land. Thus, a decision was made to bring to the most depopulated areas peasants from Russia and Belarus, as well as some farmers from other regions of Ukraine, less affected by the famine. The action did not succeed, as a majority of peasants who were brought to Ukrainian lands devastated by the Holodomor went back to their homes.

Słowa kluczowe


przesiedlenia; Wielki Głód; Ukraina; Związek Sowiecki; komunizm; displacements; Great Famine; Ukraine; Soviet Union; communism

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hołodomor 1932–1933. Wielki Głód na Ukrainie w dokumentacji polskiej dyplomacji i wywiadu, red. J.J. Bruski, Warszawa 2008.

Kołektywizacija i hołod 1929–1933, zbirnyk dokumentiw i materialiw, red. S. Kulczyćkyj, Kyjiw 1993.

Kulczycki S., Hołodomor. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932–1933 jako ludobójstwo – problem świadomości, Wrocław 2008.

Kuśnierz R., The Impact of the Great Famine on Ukrainian Cities: Evidence from the Polish Archives, „Harvard Ukrainian Studies” 2008, vol. XXX, no. 1/4, s. 15–30.

Kuśnierz R., Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933), Toruń 2005.

Kuśnierz R., Unknown Polish Photographs of the Holodomor, „Holodomor Studies” 2010, no. 2, s. 249–255.

Kuśnierz R., W świecie stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934–1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Słupsk 2013.

Lewczuk N., Boriak T., Wolowyna O., Rudnyćkyj O., Kowbasiuk A., Wtraty miśkoho i silśkoho nacełennia Ukrajiny wnaslidok Hołodomoru w 1932–1934 rr. Nowi ocinky, „Ukrajinśkyj Istorycznyj Żurnał” 2015, nr 4.

Libanowa E., Ocinka demograficznych wtrat Ukrajiny wnaslidok hołodomoru 1932–1933 rokiw, w: Hołod 1932–1933 rokiw w Ukrajini. Pryczyny, demograficzni naslidky, prawowa ocinka. Materiały naukowoji konferenciji, Kyjiw 25–26 weresnia 2008 roku, red. I. Juchnowśkyj, Kyjiw 2009, s. 266–277.

Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932–1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, oprac. R. Kuśnierz, Toruń 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism