Aresztowania i procesy sądowe brytyjskiego personelu dyplomatycznego oraz obywateli brytyjskich w Polsce (1947–1956)

Ewelina Gdaniec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.3.05

Abstrakt


Celem artykułu jest zestawienie aresztowań obywateli brytyjskich w Polsce oraz Polaków w Wielkiej Brytanii w latach 1947–1956, a także przedstawienie ewentualnego politycznego podłoża tych zatrzymań. Artykuł powstał głównie na podstawie materiałów archiwalnych oraz literatury związanej z tematem dyplomacji Wielkiej Brytanii oraz Polski we wspomnianym okresie.

The purpose of the article is to juxtapose arrests of British citizens in Poland with those of Polish persons in Great Britain in 1947–1956, together with the presentation of the possible political background of those detentions. The article was based mainly on archival materials and literature on the diplomacy of Great Britain and Poland in the analysed period.


Słowa kluczowe


aresztowania Brytyjczyków w Polsce; aresztowania Polaków w Wielkiej Brytanii; procesy polityczne po II wojnie światowej; British arrested in Poland; Poles arrested in Britain; political trials after WWII

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aldrich R.J., The Hidden Hand. Britain, America, and Cold War Secret Intelligence, London 2001.

Bidwell A.S., Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku. Od światowego imperium do „małego państwa” na obrzeżach Europy, Warszawa 2008.

Defty A., Britain, America and Anti-Communist Propaganda 1945–1953, Salford 2002.

Jarosz D., Wizerunek Polski i Polaków w latach 1948–1955 w świetle brytyjskich dokumentów dyplomatycznych, „Wiadomości Historyczne” 2003, nr 3.

Kamiński M.K., Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945–1948, Warszawa 1991.

Korzon A., Skrócona misja ambasadora brytyjskiego w Polsce w 1956 r., „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 1, s. 155–183.

Linowski J., Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1945–1956, Łódź 1990.

Linowski J., Wielka Brytania w polityce zagranicznej Polski w latach 1945–1956, Toruń 2001.

Między dwoma totalitaryzmami. Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w latach 1933–1956, red. M. Pułaski, Kraków 1997.

Piotrowicz D., Dyplomacja kulturalna Wielkiej Brytanii wobec Polski na przykładzie działalności British Council w latach 1945–1982, w: Historia w dyplomacji publicznej, red. nauk. B. Ociepka, Warszawa 2015.

Rojek W., Strategiczne założenia brytyjskiej polityki zagranicznej w przededniu wojny koreańskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1997, nr 122, s. 45–58.

Tebinka J., Brytyjska propaganda wobec Polski w latach 1947–1956, w: „Media w PRL, PRL w mediach”. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji „Propaganda PRL-u”, red. M. Malinowski, P. Niwiński, T. Dmochowski, Gdańsk–Warszawa 2004.

Zaćmiński A., Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945–1954, Bydgoszcz 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism