Przejęcie administracji celnej w województwie poznańskim w latach 1920–1921

Andrzej Tamborski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.2.13

Abstrakt


Art. 256 traktatu wersalskiego sankcjonował prawo państw sukcesyjnych do przejęcia całego majątku państwowego Rzeszy i państw niemieckich, znajdującego się na obszarach odstąpionych przez nie nowo powstałym państwom. Techniczną stronę wykonania tego postanowienia na terytorium byłej dzielnicy pruskiej regulowała w głównej mierze podpisana w Berlinie 25 XI 1919 r. polsko-niemiecka Umowa o oddaniu zarządu cywilnego. Akcja przejmowania państwowej własności celnej, zainicjowana w województwie poznańskim już w styczniu 1920 r. dobiegła końca w końcu stycznia 1921 r.

 

Under article 256 of the Treaty of Versailles, the states to which German territory was ceded, acquired all property and possessions situated therein belonging to the German Empire or to the German States. The technical part of this resolution for the former Prussian partition was regulated mainly by the Polish-German Agreement ceding the civilian administration signed in Berlin on 25 November 1919. The taking over of the state customs properties, initiated in Poznań province in January 1920, was concluded by the end of January of the following year.


Słowa kluczowe


II Rzeczpospolita; celnictwo; administracja państwowa; województwo poznańskie; traktat wersalski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Handbuch der Provinz Posen, Dritte Ausgabe, Posen 1909.

Księga pamiątkowa polskiej administracji skarbowej w Wielkopolsce i na Pomorzu, cz. 1, red. S. Obrzud, Poznań–Grudziądz 1929.

Szczawiński Z., Likwidacja majątków niemieckich w Polsce, Warszawa 1923.

Zbiór umów i układów zawartych między rządem polskim i niemieckim w Berlinie i w Paryżu w roku 1919 i w styczniu 1920, Poznań 1920.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism