Na służbie w marynarce wojennej Imperium Rosyjskiego. Kontradmirał Kazimierz Kietliński (1875–1918)

Marek Herma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.1.01

Abstrakt


Kazimierz Kietliński był jedną z pierwszoplanowych postaci wśród oficerów narodowości polskiej służących w Rosyjskiej Cesarskiej Marynarce Wojennej. Walczył w wojnie rosyjsko-japońskiej (1904–1905) oraz w I wojnie światowej (1914–1918), wykazując się zarówno męstwem, jak i wysokim poziomem wyszkolenia w dziedzinie artylerii morskiej oraz morskiej sztuki operacyjnej. Apogeum jego kariery przypada na okres I wojny światowej, gdy powierzono mu funkcję zastępcy szefa sztabu Floty Czarnomorskiej ds. operacyjnych (1915–1916) odpowiedzialnego za planowanie wszystkich operacji bojowych na akwenie czarnomorskim. Podczas służby pod banderą św. Andrzeja współpracował wielokrotnie z innymi Polakami, którzy w okresie zaborów, podobnie jak on, zostawali słuchaczami rosyjskich wojskowych szkół morskich i zaciągali się dobrowolnie do służby w carskiej flocie, m.in. z Edwardem Szczęsnowiczem (1852–1910), Henrykiem Cywińskim (1855–1938) oraz Kazimierzem Porębskim (1872–1933). Kietlińskiemu niedane było doczekać odzyskania niepodległości przez Polskę i zaciągnąć się do służby pod biało-czerwoną banderą, gdyż 10 II 1918 r. został zamordowany przez zanarchizowanych marynarzy w Murmańsku.

 

Serving in the Imperial Russian Navy. Commodore Admiral Kazimierz Kietliński (1875–1918)

Kazimierz Kietliński was one of the leading personages among the officers of Polish origins serving in the Imperial Russian Navy. He fought in the Russo-Japanese War of 1904–1905, and in the First World War (1914–1918), distinguishing himself both by courage, and by the high expertise in naval artillery and operations. During the First World War he reached the peak of his career with the appointment to the post of Deputy Chief of the Black Sea Fleet General Staff for Operations (1915–1916), responsible for planning all combat operations in the Black Sea. While serving under St. Andrew’s flag, he cooperated many times with other Poles, who – like himself – during the partitions went to Russian Naval Academies and decided to enlist in the Russian imperial navy, among others with Edward Szczęsnowicz (1852–1910), Henryk Cywiński (1855–1938), and Kazimierz Porębski (1872–1933). Kietliński did not live to see the regaining of independence by Poland and to serve under the Polish flag, for on 10 February 1918 he was killed by anarchised marines in Murmansk.


Słowa kluczowe


I wojna światowa; Rosyjska Cesarska Marynarka Wojenna; admirałowie; rosyjska Flota Czarnomorska; korpus oficerski rosyjskiej marynarki wojennej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Григорович И.К., Воспоминания бывшего морского министра, Москва 2005.

Елизаров М.А., Причины и последствия убийствия контрадмирала К.Ф. Кетлинского 28 января 1918 г., w: Герои и антигерои в исторической судьбе России. Материалы 35-й Всероссийской заочной научной конференции, Санкт Петербург 2004, s. 145–150.

Herma M., Pod banderą św. Andrzeja. Rola Floty Czarnomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych (militarnych) Rosji w latach 1914–1917, Kraków 2002.

Herma M., Polacy – oficerowie Rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w walkach podczas pierwszej wojny światowej, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2015, nr 1.

Kietlińska W., Wieczór, okna, ludzie, tłum. H. Suszko, Warszawa 1976.

Козлов Д.Ю., Нарушение морских коммуникаций по опыту действий Российского флота в Первой мировой войне(1914–1917), Москва 2013.

Козлов Д.Ю., Савинов А.Ю., „Обвинительный Акт” адмиралу А.А. Эбергарду, „Военно-Исторический Журнал” 2003, нр. 10.

Крестьянинов В.Я., Молодцов С.В., Крейсер „Аскольд”, Санкт Петербург 2012. Шигин В.В., Страсти по адмиралу Кетлинскому, Москва 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism