Dezercje i unikanie służby w Wojsku Polskim w latach 1918–1939

Remigiusz Kasprzycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2016.3.05

Abstrakt


Desertion and Avoidance of Military Service in the Polish Army in 1918–1939
Desertions were the most serious issues in Polish military service in 1918–1939. They resulted from multiple sources. Most frequent causes were either strained national relations, violence experienced from superiors or colleagues, military service labor or personal reasons. Polish, Jewish, Ukrainian or German deserters were escaping mainly to Germany and Soviet Union. Polish deserters were often valuable source of information for military intelligence of adjacent countries. Polish Army tried to fight against the desertions by taking several actions: military journalism described desertion legal consequences as well as misfortunes of fugitives abroad, library resources were carefully verified in all the military units, newspapers were cautiously checked and above all military regiments were monitored in order to avoid presence of any communist leaflets. Deserters escaping to Poland were coming mainly from Romania and Soviet Union. Military service avoidance was another problem. It referred not only to recruits but also reservists called for military maneuvers. In both cases deserters received help from gangs operating in Eastern Poland in twenties. People called for military service as well as deserters paid for being brought to Germany and then to Latin America. What’s interesting, a large number of reservists called for military service were officers, who frequently acted as doctors.

Słowa kluczowe


dezercja; Wojsko Polskie; Druga Rzeczpospolita; armia; wojna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Citino R., Ewolucja taktyki Blitzkriegu. Niemcy bronią się przed Polską 1918–1933, tłum. J. Tomczak, Warszawa 2010.

Corral P., Deserters’: La Guerra Civil que nadie quiere contar, Barcelona 2006. Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, Warszawa 1994. Fantina R., Desertion and the American Soldier 1776–2006, New York 2006.

Jaroszczuk E., Żandarmeria wojskowa w latach 1921–1939, Kraków 2009.

Kęsik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939, Wrocław 1998.

McDonough F., Opposition and Resistance in Nazi Germany, Cambridge University Press 2001. Michulec R., Ku wrześniowi 1939. Zbrojne ramię sanacji, Gdynia 2009.

Rebreanu L., Las wisielców, tłum. S. Bik, Warszawa 1980. Rembek S., Nagan, Warszawa 2007.

Rudnicki A., Żołnierze, Warszawa 1986.

Sławiński K., Przygody kanoniera Dolasa, Łódź 1985.

Stawecki P., Z badań nad dyscypliną i moralnością wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000.

Uniłowski Z., Dzień rekruta, w: idem, Wspólny pokój i inne utwory, oprac. B. Faron, Wrocław– Warszawa–Kraków– Gdańsk 1976.

Wette W., The Wehrmacht, history, myth, reality, Harvard College 2006.

Wyszczelski L., Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918–1945, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism