Przygotowania do Soboru Watykańskiego II w opinii polskich dyplomatów

Wojciech Kucharski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2016.2.07

Abstrakt


Preparations for the Second Vatican Council as Seen by Polish Diplomats

A presentation of the way in which the staff of the Polish Embassy in Rome observed preparations for the Second Vatican Council in 1958–1962. The text belongs to a current of research analysing the attitude of the communists towards the Catholic Church and relations between communist states and the Vatican. The author provides information about diplomats who obtained data concerning the Apostolic See and the titular preparations as well as their chief informers. He also indicated the cooperation between Polish diplomats and those of other communist countries regarding information exchange, joint policies vis a vis the See, and the participation in the Council of bishops from various member–countries of the Soviet sphere of influence. The article is based predominantly on material produced by the diplomatic service: dispatches, notes, reports, and analyses by the staff of the Embassy of the People’s Republic of Poland in Rome.


Słowa kluczowe


Sobór Watykański II; relacje państwo–Kościół; Stolica Apostolska; polityka wschodnia Watykanu; komunistyczna dyplomacja; polityka zagraniczna PRL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrew Ch., Mitrochin W., Archiwum Mitrochina, KGB w Europie i na Zachodzie, przeł. M. M. Brzeska, R. Brzeski, Warszawa 2001.

Casaroli A., Pamiętniki, męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne (1963– 1989), tłum. T. Żeleźnik, Warszawa 2001.

Cenckiewicz S., Cisi sprzymierzeńcy reform. Wypisy źródłowe z materiałów Służby Bezpieczeństwa o genezie i początkach Vaticanum II, „Christianitas” 2004, nr 19/20 — (dostęp: 19 XII 2013).

Cenckiewicz S., Sprawa anty–maryjnego memoriału, czyli o tym, jak bezpieka „uczestniczyła” w Soborze Watykańskim II, „Arcana” 2004, nr 55/56, s.118–135.

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.

Grajewski A., „Nie drażnić bestii”. Konsekwentny unik Soboru, „Ethos” 2012, r. 25, nr 4 (100), s. 223–242.

Kucharski W., Stabilizacja polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle raportów polskich dyplomatów w Rzymie z lat 1945–1972, w: Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Epicoporum Poloniae coetus, red. W. Kucharski, Wrocław 2013, s. 121–136.

Kucharski W., Stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską w latach 1945– 1965 w świetle depesz polskiej ambasady we Włoszech, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2014, r. 69, nr 1, s. 103–120.

Mikłaszewicz I., Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944–1965, Warszawa 2001.

Stehle H., Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), tłum. R. Drecki, M. Struczyński, Warszawa 1993.

Winiewicz J., Co pamiętam z długiej drogi życia, Poznań 1985.

Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek. Prekursor pojednania polsko–niemieckiego, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009.

Wyszyński S., Przyjaciel Boga i ludzi. Wspomnienie o Janie XXIII, Warszawa 2000. Zieliński Z., współpr. Bober S., Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009.

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.

Żaryn J., Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944–1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie (Wybór dokumentów), Warszawa 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism