Nieznany kurier Piusa XII. Analiza postawy katolickiego misjonarza w sowieckim więzieniu i procesu jego rozpracowywania przez NKGB

Łukasz Adamski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2016.2.02

Abstrakt


An Unknown Courier of Pope Pius XII. An Analysis of the Stance of a Catholic Missionary in a Soviet Prison and the Process of Investigating Him by the NKGB

A major part of this article is based on recently rendered available sources from the SBU State Archives in Kyiv and reconstructs the last months in the life of Father Jerzy Moskwa (1910– 1941) — a Jesuit missionary and courier of Pius XIII and Metropolitan Andrzej Szeptycki (Andrey Sheptytsky). Arrested in January 1941 during his trip from the Vatican to Lviv, Father Moskwa was interrogated by the NKGB and invigilated by two co–inmates, whose detailed reports make it possible to expand knowledge about the methods and techniques applied by the Soviet services, the political and missionary plans of the Vatican involving the Soviet Union, and the infiltration of the Church in Eastern Galicia. Moreover, they comprise a study of a confrontation of the stand of a zealous Christian, represented by Father Moskwa, and Soviet mentality represented by Yevhen Hromovenko, former chief of the Intelligence of Soviet Ukraine, whom the Jesuit was converting in the cell to Christianity.


Słowa kluczowe


Jerzy Moskwa; Andrzej Szeptycki; Związek Sowiecki; Watykan; jezuici; NKWD; misjonarze; Polska; Ukraina; Galicja Wschodnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drukowane źródła

Actes et documents du Saint–Siège relatifs à la période de la Seconde Guerre Mondiale, Città del Vaticano 1970–1981.

Ciszek W. J., Flaherty D. L., On mnie prowadzi, Warszawa 1990. Ciszek W. J., Flaherty D. L., Z Bogiem w Rosji, Warszawa 1990.

Keriwnyky ukrajinśkoji zownisznioji rozwidky, red. H. Illaszow, Kyjiw 2011.

Mytropołyt Andrej Szeptyćkyj u dokumentach radianśkych orhaniw derżawnoji bezpeky (1939– 1944 rr.), Kyjiw 2005.

Patriarch Josyf Slipyj u dokumentach radianśkych orhaniw derżawnoji bezpeky 1939–1987, Kyjiw 2012.

Literatura

Dzwonkowski R., Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1988, Lublin 2003.

Jorsz S., Historyczne znaczenie misji wschodniej Jezuitów w Albertynie, „Roczniki Teologiczne” 2006–2007, z. 7.

Osipowa I., „W jazwach swoich sokroj mienia...”. Gonienija na katoliczeskuju cerkow w SSSR, Moskwa 1996.

Simon C., Pro Russia. The Russicum and catholic work for Russia, Rome 2009.

Skazani jako szpiedzy Watykanu, red. R. Dzwonkowski, Ząbki 1998.

Stehle H., Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), Warszawa 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism