Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Dzieje Najnowsze 

(ISSN 0419-8824)

Założone w 1969 r. przez Tadeusza Jędruszczaka, Czesława Madajczyka i Witolda Stankiewicza

Czasopismo wydawane w koedycji z Wydawnictwem DiG, zob. http://www.dig.com.pl/

 

Działy

Studia i artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przegląd badań

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Autoreferaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Dyskusje i polemiki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne i recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Życie naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

In Memoriam

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Brak

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Listy do redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Komitet Redakcyjny

Idesbald Goddeeris, Krzysztof Kawalec, Marek Kornat, Piotra Madajczyk, Wojciech Materski, Jan Molenda, Władimir Niewieżyn, Andrzej Nowak, Wojciech Rojek, Dušan Šeges, Andrzej Suchcitz, Ryszard Sudziński, Wodzimierz  Suleja, Małgorzata Willaume, Michihiro Yasui, Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

 

Recenzenci studiów i artykułów

Arkadiusz Adamczyk, Witold Bagieński, Tomasz Balbus, Daniel Boćkowski, Antoni Dudek, Marek Golon, Piotr Gontarczyk, Wanda Jarząbek, Bartosz Kaczorowski, Bartosz Kaliski, Tadeusz Kondracki, Krzysztof Kosiński, Anna Landau-Czajka, Marek Ney-Krwawicz, Dariusz Rogut, Przemysław Różański, Arkadiusz Stempin, Grzegorz Strauchold, Krzysztof Tarka, Hubert Wilk, Mariusz Wołos, Michał Jerzy Zacharias, Andrzej ZaćmińskiPartnerzy platformy czasopism