Kontakt

Adres

Instytut Historii
im. Tadeusza Manteuffla
Polskiej Akademii Nauk

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
tel. 022 831 02 61

Osoba do kontaktu

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
Sekretarz Redakcji
Email: mwronska5@wp.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 2693
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism