Testing Day of the Week Effect on Precious Metals Market

Dominik Krężołek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2018.005

Abstract


Market efficiency assumes that asset prices should be characterized by randomness and unpredictability, so that potential market participants are not able to generate above-average profits. This means that there should be no seasonal phenomenon in time series, which clearly projects a certain pattern of behavior of financial assets. The paper is an attempts to verify some specific seasonal effect called “the day of the week” on the precious metals market. The selection of this area is not accidental. Precious metals are an alternative to classic capital investments, especially in the case of financial and economic crises. In addition, the literature shows a gap in this area in terms of dynamics analysis on commodity markets, if compared to capital market. The analysis of day of the week effect was carried out taking into account both conditional mean and conditional variance. Results are not clear and strongly depends on the type of precious metal.

Keywords


APARCH model; day of the week; GARCH model; precious metals; time series

Full Text:

PDF

References


Aksoy M. (2013), Day of The Week Anomaly for Istanbul Gold Exchange: Gold and Silver Data, Muhasebe Finansman Dergisi, Ocak 2013, 149-164.

Arora S., Garg N. (2013), Day of the Week Effect on Gold Returns, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2229290.

Bachelier L. (1900), Théorie de la spéculation, Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure, 3(17), 21–86.

Bollerslev T. (1986), Generalised autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics, no. 31, 307–327, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Ding Z., Granger C.W.J., Engle R.F. (1993), A long memory property of stock market returns and a new model, Journal of Empirical Finance, no. 1, 83–106, DOI: https://doi.org/10.1016/0927-5398(93)90006-D.

Draper P., Faff R.W., Hillier D. (2006), Do Precious Metals Shine? An Investment Perspective, Financial Analysts Journal, Vol. 62, No. 2, 98-106, DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v62.n2.4085.

Fama E. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, 25(2), 383–417, DOI: 10.2307/2325486.JSTOR 2325486.

Fiszeder P., Kożuchowska J. (2013), Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie, [in:] A. S. Barczak, P. Tworek, (ed.), „Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 217-229.

French K. (1980), Stock returns and weekend effect, Journal of Financial Economics, no. 8, 55-69, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90021-5.

Ganczarek-Gamrot A. (2013), Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice

Jaffe J., Westerfield R. (1985), The Week‐End Effect in Common Stock Returns: The International Evidence, The Journal of Finance, Vol. 40, No. 2 (Jun., 1985), 433-454, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb04966.x.

Karanasos M., Kim J. (2006), A re‑examination of the asymmetric power ARCH model, Journal of Empirical Finance, no. 13, 113–128, DOI: doi:10.1016/j.jempfin.2005.05.002.

Lakonishok J., Smidt S., (1988), Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspec-tive, Review of Financial Studies,1(4), 403-425, DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/1.4.403.

Landmesser J., (2006), Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 60, 187-196.

Ma C. (1986), A further investigation of the day-of-the-week effect in the gold market, Journal of Futures Markets, no. 6, 409-419, DOI: 10.1002/fut.3990060306.

Piontek K. (2002), Pomiar ryzyka metodą VaR a modele AR‑GARCH ze składnikiem losowym o warunkowym rozkładzie z “grubymi ogonami”, Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego, Część II, 467–484.

Raj K. Kohli (2012), Day-of-the-week effect and January effect examined in gold and silver metals Insurance Markets and Companies, 3(2), 21-26.

Szyszka A., (1999), Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, Nasz Rynek Kapitałowy, no. 108, 55-61.

Tsay R., 2005, Analysis of financial time series, Chicago, Wiley & Sons.

Witkowska D., Kompa K., (2007), Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 6, 255-266.


ISSN (print) 1234-3862
ISSN (online) 2450-7067

Partnerzy platformy czasopism