The Synchronization of Regional Business Cycles with Nationwide Cycles

Milda Maria Burzała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.006

Abstract


This paper attempts to assess the level of synchronization between the business cycles of Poland’s regions and those of the country as a whole. The measure of economic activity was an index of total industrial output sold, recorded monthly from January 1999 to December 2008, adjusted for seasonal and random fluctuations. The analysis of dominant business cycles was performed using spectral analysis. To assess the synchronization of cycles, characteristics of cospectral analysis were used: coefficient of coherence, amplitude intensification and phase difference. In the conclusion, an attempt is made to construct a synthetic indicator as a means of ranking the regions by degree of business cycle synchronization.


Keywords


spectral analysis, cospectral analysis, business cycle, synthetic indicator

Full Text:

PDF

References


Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, http://www.nbpnews.pl/r/nbpnews/Pliki_PDF/NBP/Publikacje/analityczne/irg_sghP.pdf

Skrzypczyński, P. (2006), Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Materiały i Studia NBP, vol. 210, National Bank of Poland Department of Macroeconomic and Structural Analysis, Warsaw.

Skrzypczyński, P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, Materiały i Studia NBP, vol. 227, National Bank of Poland Department of Macroeconomic and Structural Analysis, Warsaw.

Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warsaw.

Zeliaś, A. (1988), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warsaw.


ISSN (print) 1234-3862
ISSN (online) 2450-7067

Partnerzy platformy czasopism