Social factors determining 5–6 year-old children’s absorption of aggressive behavioural patterns from television programs

Bronisław Siemieniecki, Hanna Kubiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2017.007

Abstract


The article presents research results concerning social factors determining 5-6-year-olds’ absorption of aggressive behavioural patterns from television programs. The study was conducted among pre-school children in three settings: cities, towns and rural areas. The findings refer to the influence of various social factors, such as family, peer community and place of residence, on children’s aggressive behaviour.


Keywords


the media; aggression; pre-school children

Full Text:

PDF

References


Anderson C. A., Bushman B. J. (2002), Human aggression, “Annual Review of Psychology”, 53: 27–51.

Aronson E. (2001), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN, s. 36.

Bandura A. (19730, Aggression: a social learning analysis, New York: Prentice Hall.

Bandura A., Walters R. H. (1968), Agresja w okresie dorastania. Wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych, Warszawa: PWN.

Desmurget M. (2012), Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci), Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Geisler R., Winnicka A., Wpływ telewizji na agresywne zachowania uczniów, “Opieka-Wychowanie-Terapia”, 2001, nr 3, s. 36.

Harris J. R. (1998), Geny czy wychowanie?, Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydawnictwo.

Influence of the Cinema and Adolescents (1961), UNESCO.

Jandy-Brudło E., Wpływ telewizji na agresywne zachowania dzieci i młodzieży, “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1993, nr 5, s. 206.

Kołodziejczyk A. (2003), Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest ,,na niby“ w telewizji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kołodziejczyk A., Co jest „na niby” w telewizji, “Charaktery” 2005, nr 1, s. 28.

Prus-Wiśniewska H. (1995), Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Warszawa: Wydawnictwo Medium, s. 14 – 19.

Przetacznik-Gierowska M., Makiełlo-Jarża G. (1985), Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa: WSIP.

Siemieniecki B. (2007), ed., Pedagogika medialna, PWN, Warszawa, pp. 204-232.

Siemieniecki B. (2013), Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne, Kraków: Impuls, Introduzione alla pedagogia cognitiva, Wydaw. Armando Editore (January 1, 2012) Włochy 2012, Introduksjon til kognitiv pedagogikk, arktisk Forlag Tromso Norway, 2013.

Wolińska J.M. (2000), Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny, Lublin: UMCS.

Wroczyński R. (1980), Instytucje wychowawcze i oświatowe, [w:] Suchodolski B. (red.), Pedagogika, PWN, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism