Zasady

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Rada Programowa

Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska,
Alena Kocmanová, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska,
dr hab. Artur J. Kożuch, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska,
dr Agnieszka Markiewicz, Erasmus School of Economics, Rotterdam, Netherlands,
Tomáš Meluzín, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska,
Stanislav Škapa, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska,
Marek Zinecker, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska,
Prof. Jan Zukovskis, Aleksandra Stulginskis University, Kaunas, Lithuania,
Prof. dr hab. Agnieszka – Zakrzewska – Bielawska, Lodz University of Technology, Poland
Prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Jarek Karpacz
Janusz Marek Lichtarski

Partnerzy platformy czasopism