The role of environmental transfer of macro-elements in the Brown trout Salmo trutta

Jędrzej Baszyński, Piotr Kamiński, Beata Koim-Puchowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CL.2014.001

Abstract


In natural habitat of river Słupia researchers observe the fall condition among Brown trouts and their morbidity on ulcerative dermal necrosis. Trout's shape is strictly connected with elemental economy. In recent study we analyse the macroelements economy (Na, Mg, K, Ca, P) in trout's organism on different growth stages: young and adult individuals, inside trout's organs (muscles, gills, liver, fins), in periods of 2006-2007 and 2011-2012. We analyse the concentrations of chosen chemical elements directly in river Słupia and tributaries (small rivers: Glaźna, Kwacza, Skotawa, Kamienna) in demersal muds and river vegetation (2006-2007). We also analyse macroelements in trout’s spawn and sperm (2012). In all kinds of samples we noted relatively homogeneous concentrations of macroelements. We obtain high correlations coefficients between elemental pool of trout’s organizm (young or adult) and natural environment (r=0.74-0.99, p<0.05). Our results confirm that macroelemental balance in Brown trout's organism is exactly connected with natural habitat. We also demonstrated the importance of time which trout spends in environment in accumulation of macroelements (longer exposition on environmental factors - higher concentration of macroelements).


Keywords


Brown trout; macroelements; ulcerative dermal necrosis; condition; elemental economy

Full Text:

PDF

References


Jensen L F, Hansen M M, Pertoldi C, Holdensgaard G, Dons Mensberg K, Loeschcke V, Local adaptation in brown trout early life-history traits: implications for climate change adaptability, 2008, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2605839/, dostęp 22.05.13.

Kurhalyuk N, Pałczyńska K, Szornak M, Tkachenko H, Intensywność lipoperoksydacji i oksydacyjnej modyfikacji białek we krwi i w wątrobie troci wędrownej z wrzodziejącą martwicą skóry, Słupskie prace biologiczne, 2009.

Kurhalyuk N, Szornak M, Pałczyńska K, Tkachenko H, Miller M, Uwarunkowania obrony antyoksydacyjnej u troci wędrownej z dorzecza Słupi, Słupskie prace biologiczne, 2009 a.

Moczulska A, Antonowicz J, Krzyk K, Wpływ aglomeracji Słupsk na stan jakościowy wód rzeki Słupi, Słupskie prace biologiczne, 2006.

Jarosiewicz A, Dalszewska K, Dynamika składników biogenicznych w rzece Słupi – ocena zdolności samooczyszczania rzeki, Słupskie prace biologiczne, 2008.

Bartosz G, Druga twarz tlenu, PWN, Warszawa 2009, s.15-19; 26-36; 58-86; 144-149.

Bartz R R, Piantadosi C A, Clinical review: Oxygen as a signaling molecule, 2010, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3219237/, dostęp 22.05.13.

Pietrzak R, Wędkarski Świat, wyd. 01/2009, http://www.wedkarskiswiat.pl/wedkarski-swiat/117-ws-012009/1254-epidemia-zabija-trocie, dostęp 22.05.13.

Meier K, Hansen M M, Bekkevold D, Skaala Mensberg K, An assessment of the spatial scale of local adaptation in brown trout (Salmo trutta L.): footprints of selection at microsatellite DNA loci, 2011, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3131969/, dostęp 22.05.13.

Larsen P, Nielsen E, Koed A, Thomsen D S, Pål A Olsvik, Loeschcke V, Interpopulation differences in expression of candidate genes for salinity tolerance in winter migrating anadromous brown trout (Salmo trutta L.), 2008, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2254441/, dostęp 22.05.13.

Jacob A, Nusslé S, Britschgi A, Evanno G, Müller R, Wedekind C, Male dominance linked to size and age, but not to 'good genes' in brown trout (Salmo trutta), 2007, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2222247/, dostęp 22.05.13.

Marco-Rius F, Caballero P, Morán P, Garcia de Leaniz C, And the Last Shall Be First: Heterochrony and Compensatory Marine Growth in Sea Trout (Salmo trutta), 2012, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462210/, dostęp 22.05.13.

Frank S, Wielki atlas ryb, Państwowe wydawnictwo rolnicze i leśne, Warszawa 1980, s.54-55, 268-270.

Wielka Encyklopedia Świata, Oxford Educational, 2005, t. 13, s.258.

Kabata-Pendias A, Pendias H, Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym, wyd. Geologiczne, Warszawa 1979, s. 44-46; 61-63; 86-89; 113-115; 123-125; 136-138; 146-147; 163-167; 183-185; 195-197; 202-205; 211-213; 219-220; 226-227; 230-232; 235-237; 241-243; 247-248; 253-255.

Kędryna T, Chemia ogólna z elementami biochemii, wyd. ZamKor, Kraków 2006, s. 85-91.


Partnerzy platformy czasopism