No 1 (3) (2013)

Spis treści

Articles

Dave Jarevis
Bogdan Szajkowski
Bartosz Bojarczyk
Feride Asli Ergül Jorgensen
Manuel Férez Gil
Artur Malantowicz
Agnieszka Bryc
Marcin Szydzisz
Manuel Férez Gil

Review

Alfred Lustrzykowski
Jarosław Jarząbek
Artur Malantowicz
Natalia Daśko
Agata Muszyńska
Robert Mańk


Partnerzy platformy czasopism