Polish Political Parties towards the Citizen Legislative Initiative

Ewa Skrabacz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/cjps.2014.01.06

Abstrakt


Political parties are the key element of the representative formula of democratic system. The aim of the paper is to show parties’ attitudes towards the citizen legislative initiative, being an institution of direct democracy. The analysis was carried out with the inclusion of the following three levels of party activity: conceptional, programme-related and functional. Both on the conceptional and programme-related levels there is a lack of reflexion and – in consequence – hardly any debate held on the essence of the institution of citizen legislative initiative, its significance and consequences with regard to the socio-political system. This results in an almost mechanical acceptance of concrete legal solutions, which – at the next stage, i.e., that of realization of these records – ends in an escape from the problem (here: prolonging works of Parliament or an instrumental making use of citizens’ activity).

Both ruling parties and those in the Opposition – despite obvious differences in the approach towards institutions of direct democracy – are joined by an axiologically justified dislike of strengthening these forms of citizens’ engagement, which diminish the area of representative democracy.


Słowa kluczowe


Polish political parties; direct democracy; citizen legislative initiative

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chruściak, R. & Osiatyński, W. (2001). Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Grabowska, S. (2009). Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gwiżdż, J., 3 kadencja, 15 posiedzenie, 1 dzień (01.04.1998), 5 punkt porządku dziennego. Retrieved from http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/main/002E8851 (April 15, 2014).

Historia projektu (2013). Obywatele decydują. Retrieved from https://obywateledecyduja.pl/o-inicjatywie/historia-projektu/ (March 30, 2014).

Krzyżaniak, Sz. (2011). Społeczne uwarunkowania zaangażowania w politykę a demokracja bezpośrednia. In M. Marczewska-Rytko (Ed.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie (pp. 73–83). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Olczyk, E. (2013). Przymusowy budżet obywatelski. Rzeczpospolita. Retrieved from http://www.rp.pl/artykul/1058341.html (March 12, 2014).

PJN chce ułatwić obywatelom pisanie prawa (2012). Wprost. Retrieved from http://www.wprost.pl/ar/348687/PJN-chce-uatwi-obywatelom-pisanie-prawa/ (April 2, 2014).

PiS chce osobnej sejmowej komisji ds. projektów obywatelskich (2013). Rzeczpospolita. Retrieved from http://www.rp.pl/artykul/965660.html (April 2, 2014).

Sarnecki, P. (2007). Funkcjonowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Przegląd Sejmowy, 4(81), pp. 70–82.

Sasin: PiS chce wzmocnienia instytucji referendum (2013). Dziennik.pl. Retrieved from http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/435446,jacek-sasin-nie-ignorowacdemokracji-bezposredniej.html (April 2, 2014).

Stan obecny (2013). Obywatele decydują. Retrieved from https://obywateledecyduja.pl/merytorycznie/stan-obecny/ (March 12, 2014).

Stępień, S. (2011). Demokracja bezpośrednia w koncepcjach polityczno-ustrojowych partii w początkowym okresie III Rzeczypospolitej Polskiej. In M. Marczewska-Rytko (Ed.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie (pp. 175–220). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szmyt, A. (1998). Obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Gdańskie Studia Prawnicze, 3, pp. 143–154.

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Dz.U. 1999 nr 62 poz. 688.

Waniek, D., Stenogram, 3 kadencja, 15 posiedzenie, 1 dzień (01.04.1998), 5 punkt porządku dziennego. Sejm Rzeczypospolitej Polski. Retrieved from http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/main/0E822B8E (March 12, 2014).

Wasiukiewicz, J. (2013). Rysunek dnia – listopad 2013. SuperExpress. Retrieved from http://www.se.pl/multimedia/galeria/123186/254047/wasiukiewicz-rysunek-dnia-listopad-2013/ (April 22, 2014).

Ziętara, W. (2011). Demokracja bezpośrednia w Polsce w kontekście rozwiązań demokracji ateńskiej. In M. Marczewska-Rytko (Ed.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie (pp. 157–174). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism