PERSONAL PROTECTION OF PEOPLE DURING A PANDEMIC

Bogdan Michailiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2020.017

Abstrakt


The article focuses on the general principles regarding personal protection of people during a pandemic. The author indicates the difference between the concepts of an epidemic and a pandemic, characterizes civil protection, and specifies classification and possibilities of incorporating personal means of protection against biological infection. The text also highlights measures that contribute to protection of health and life of civilians as well as personal means of protection in the armed forces.

The publication is based on the analysis of available literature on the subject. In the research process, the author used his many years of experience in the Armed Forces of the Republic of Poland (the chemical troops), including data gathered from simulation of conduct in CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) contaminated environment.

Słowa kluczowe


infectious diseases; pandemics; civil protection; personal protection measures

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bergquist, R., & Rinaldi, L. (2020). Covid-19: Pandemonium in our time. Geospatial Health, 15(1). DOI: https://doi.org/10.4081/gh.2020.880

Bradshaw, R. A., & Stahl, P. D. (2020). On pandemics, pandemonium, and possibilities… . FASEB BioAdvances 1-2(2020). DOI: https://dx.doi.org/10.1096/fba.2020-00023

Carlos, R. C. (2020). Pandemic [Editorial]. Journal of the American College of Radiology, 17(6), 691–692. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.04.017

Coronavirus: European Standard for medical supplies made freely available to facilitate increase of production. (2020). Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502

Dezynfekcja, sterylizacja, antyseptyka. (n.d.). Retrieved from https://www.lekarski.umed.wroc.pl/sites/default/files/mikrobiologia/files/Dezynfekcja_i_sterylizacja.pdf

Draft assumptions for the Act on civil protection of 29 December 2017. (2017). Retrieved from https://www.ock.gov.pl/prawo/projekty_aktow_prawnych

Flemming, M., Gołębiewski, J., & Olbryś S. (1997). Ochrona ludności – wybrane zagadnienia. Warszawa: Firex.

Gilchrist, E. S., & Collier, P. J. (2020). Biocides and decontamination agents including sporicides for decontamination in hospitals. In J. Walker (Ed.), Decontaminations in Hospitals and Healthcare (Second Edition) (pp. 241–258). Sawston, Cambridge: Woodhead Publishing.

Goodwin-Hawkins, B., & Keech, D. (2020). On epidemiological ruination. Social Anthropology, 28(2). DOI: 10.1111/1469-8676.12794

Harmata, W. (2013). Ochrona przed skażeniami cz. I – Współczesne zagrożenia. Podstawy teoretyczne indywidualnej ochrony przed skażeniami. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Harmata, W. (2014). Ochrona przed skażeniami cz. II – Rozwiązania praktyczne indywidualnych środków ochrony przed skażeniami. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Kańtoch, M. (n.d.). Człowiek a wirusy. Retrieved from alergia.org.pl/pacjent/inne/człowiek.htm

Krawczyk, E. (2020). Koronawirus. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby się zabezpieczyć. Bielsko-Biała: Pascal.

Lemke, M., Apostolopoulos, Y., & Sönmez, S. (2020). Syndemic frameworks to understand the effects of COVID-19 on commercial driver stress, health, and safety. Journal of Transport and Health, 18. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jth.2020.100877

Michailiuk, B. (2014). Ochrona ludności i ratownictwo. In D. Majchrzak (Ed.), Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje (pp. 243–259). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Michailiuk, B. (2015a). Broń biologiczna jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Michailiuk, B. (2015b). Funkcjonowanie budowli ochronnych w aspekcie ochrony ludności. In: M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (Eds.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, vol. 2 (pp. 591–606). Poznań: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.

Michailiuk, B. (2017). Ochrona ludności: wybrane problemy. Warszawa: Wyższa Szkoła Wojenna.

Moore, P. (2009). Tajemnicze choroby współczesnego świata. Nowe zagrożenia, wirusy, bakterie, zarazki. Warszawa: Bellona.

NATO. (2014). Stanag 2352 (Ed. 8), Nuclear, Biological and Chemical (NBC) Defence Equipment – Operational Guidelines.

NATO. (2017). AAP-6. Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO. Accessible at wcnjik.wp.mil.pl

Pyrć, K. (2015). Ludzkie koronawirusy. Postępy Nauk Medycznych, XXVIII(4B), 48–54.

Regulation of the Council of Ministers of 21 September 2004 on constant defensive vigilance (Dziennik Ustaw 2004, No. 219, item 2218).

Quammen, D. (2014). Ebola: the Natural and Human History. London: The Bodley Head.

Scott, S., & Duncan, C. (2020). Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Warszawa: Bellona.

Sholapurkar, S. L. (2020). Facemasks: The Evidence and Myths amongst experts and public officials regarding wearing of protective Face-masks during the covid-19 pandemic. BMJ. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340808648_Facemasks_The_Evidence_and_Myths_amongst_experts_and_public_officials_regarding_wearing_of_protective_Face-masks_during_the_covid-19_pandemic

Sobolewski, G., Majchrzak, D., & Tocicka, J. (2016). Obrona cywilna i ochrona ludności w zintegrowanym systemie kierowania systemem obronnym państwa i zarządzania kryzysowego [research work]. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Surgical masks. Requirements and test methods (UNE-EN 14683:2019+AC). (n.d.). Retrieved from https://www.ivami.com/en/biocidal-activities-and-toxicology-with-disinfectants-25-accredited-tests/6335-en-14683-medical-face-masks-requirement-and-tests-methods-une-en-14683-2019-ac

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections and infectious diseases among people] (Dziennik Ustaw 2020, item 284, 322, 374).

WHO. (2020a). Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report 22.. Retrieved from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2

WHO. (2020b). Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation Report 50. Retrieved from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200310-sitrep-50-covid-19.pdf?sfvrsn=55e904fb_2

WHO. (2020c). Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation Report 51. Retrieved from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10

WHO Director-General. (2020, Mar 11). Opening remarks at the media briefing on COVID-19. Retrieved from https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Żółtowski, Z. (1969). Broń i wojna biologiczna w świetle zachodniej doktryny wojny totalnej. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism