LOBBYING IN POLAND: SOME COMMENTS ON CURRENTLY BINDING LEGAL REGULATIONS

Rafał Willa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2020.011

Abstrakt


One of the features of democracy is the constant battle for the protection or implementation of particular interests. This trend is inevitable and, according to many experts, also quite beneficial with regard to the efficiency of the functioning of the political system, as well as its social legitimization. Nevertheless, restrictions apply as there are as many ways of regulation, from a legal point of view, as there are countries in the world. Thus it ought to come as no surprise that lobbying exists in Poland, and in consequence we are observing attempts to establish a framework for it in legal terms. Some questions arise in this respect that require a serious response: what should be considered as lobbying? Is it actually legal in Poland? Does the legal framework allow for its controlling and monitoring? If, and possibly how, should such regulations influence the social reception of lobbying in Poland? These are but a few of the questions that this paper is aiming to provide answers to.


Słowa kluczowe


lobbying; Poland; legal regulations

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Batory Foundation. (2015). Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? Raport o potrzebie lepszych regulacji i dobrych praktyk działalności lobbingowej. Retrieved from http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Lobbing_Raport.pdf

Cieśla, W. (2017, Nov 13). Ustawa o jawności wg PiS. Lobbysta rosyjskiej firmy paliwowej może mieć więcej swobody niż organizacje pozarządowe. Newsweek Polska. Retrieved from http://www.newsweek.pl/polska/ustawa-o-jawnosci-jakie-zwiera-bledy,artykuly,418869,1.html

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. (1997). Dziennik Ustaw no. 483/1997.

European Commission. (2018). Transparency Register. Retrieved from http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=en#en

Feliksiak, M. (2013). Opinie o korupcji w Polsce. Komunikat z badań. Retrieved from http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_105_13.PDF

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Classification of Occupations and Specializations for the Labour Market of 7 August 2014), consolidated version. (2018). Dziennik Ustaw no. 227/2018.

Kowalczuk, K. (2013). Konflikty interesów i lobbing – dylematy polityków. Komunikat z badań. Retrieved from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_122_13.PDF

Krassowska, U. (2015). Korupcja w Polsce. Retrieved from http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2015/09/K.060_Korupcja-w-Polsce_O08a_15.pdf

Ministerstwo Rozwoju. (2018). Klasyfikacja kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) (Classification codes of Polish Activities Classification). Retrieved from https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd.

Ojczyk, J. (2018, Feb 17). Lobbing w mętnej wodzie. Rzeczpospolita. Retrieved from http://www.rp.pl/Urzednicy/301179990-Lobbing-w-metnej-wodzie---komentuje-Jolanta-Ojczyk.html.

Oświecimski, K. (2012). Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym. Kraków: Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego (The project of the act on public interest disclosure). (2018). Retrieved from https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/ustawa-o-jawnosci-zycia-publicznego-projekt-z%208-stycznia-2018.pdf

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). OJ L119, 4.05.2016.

Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce (SPL). (2018). Kodeks Etyki Zawodowej. Retrieved from http://www.unilob.pl/links/kodeksetyki.htm

Talarek, P. (2016). Polacy o partycypacji w procesie stanowienia prawa i wpływie grup interesów na ten proces. Komunikat z badań. Retrieved from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_026_16.PDF

Tokarz, D. (2018, Jan 30). Jawny bubel uderzy w biznes. Puls Biznesu. Retrieved from https://www.pb.pl/jawny-bubel-uderzy-w-biznes-904398

Tumidalski, W. (2018, Jan 16). Rada Legislacyjna chce zmian zapisów o lobbingu. Rzeczpospolita. Retrieved from https://www.rp.pl/Urzednicy/301169931-Rada-Legislacyjna-chce-zmian-zapisow-o-lobbingu.html

Uchwała Sądu Najwyższego z 15 lipca 1997 r. w sprawie ważności referendum konstytucyjnego przeprowadzonego 25 maja 1997 r. (1997). Dziennik Ustaw no. 490/1997.

Ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (The Act on Lobbying Activity in the process of lawmaking), consolidated version. (2017). Dziennik Ustaw no. 248/2017.

Wiszowaty, M. M. (2008). Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism