The significance of a local community and local government in the education system conceptions, as conceived of by the selected Polish liberal parties

Arkadiusz Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2019.010

Abstrakt


The aim of this paper is to analyze the vision of the Polish education system outlined by selected liberal parties in Poland in 1989–2019, focusing on the role played by local communities and local authorities. The text analyzes election programs of main liberal parties as well as speeches of prominent politicians. The qualitative analysis of relevant content revealed that Polish liberals clearly specified in their programs the importance of a local government (as a body that makes decisions which to a large extent pertain to school), parents and the entire local community (as an entity that actively co-participates in school’s life, and has influence on key decisions). The proposed school system was institutionally grounded in a local government and simultaneously acted as a cultural center as well as a place where a local community can spend their leisure time. To this aim, changes were postulated in three key areas: “municipalization” of the school institution, schools forming stronger ties to the local community, and modification of education funding system.


Słowa kluczowe


local government; local community; education system; liberalism; political thought

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bartyzel, J. (2012). W gąszczu liberalizmów. Lublin: Instytut Edukacji Narodowej.

Charchuła, J. (2016). Liberalizm polski. Idee, doktryny, przedstawiciele. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Czarnecki, W. (2002). Czy liberalizm deprecjonuje wspólnotę? W odpowiedzi na krytykę komunitarystyczną. In M. Jakubowski, A. Szahaj, & K. Abriszewski (eds.), Indywidualizm. Wspólnotowość. Polityka (pp. 163–176). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Danel, Ł. (2016). Nurt liberalno-konserwatywny. In J. Kornaś, & R. Lisiakiewicz (eds.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej (pp. 101–163). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Deklaracja i tezy programowe. Twój Ruch. (2013). Warszawa.

Ganowicz, E. (2014). Idea samorządności w Polsce – próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym. Przegląd Politologiczny, 2, 53–66.

Góra-Ojczyk, J. (2008). Nie będzie bonu oświatowego. Retrieved from https://praca.gazetaprawna.pl/wywiady/10956,nie-bedzie-bonu-oswiatowego.html

Góra-Szopiński, D. (2006). Idea samorządowa w myśli polskich liberałów. In G. Radomski (ed.), Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku (pp. 47–60). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Karnowska, D. (2005). W kierunku liberalizmu. Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kowalczyk, K. (2014a). Parlamentarne partie liberalne wobec Kościoła Katolickiego (1990–2011). In E. Krasucki, T. Sikorski, & A. Wątor (eds.), Liberalizm nad Wisłą (XIX-XXI wiek). Koncepcje-ludzie-działalność (pp. 229–250). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa.

Kowalczyk, K. (2014b). Typologia polskich partii politycznych według kryterium programowego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1, 76–79.

Kucharczyk, G. (2009). Polska myśl polityczna po roku 1939. Dębogóra: Wydawnictwo Dębogóra.

Lew, A. (2011). Problematyka szkolnictwa i oświaty w dokumentach programowych polskich partii liberalnych po 1989 roku. In W. Wojdyło, G. Radomski, M. Zamojska, & D. Góra-Szopiński (eds.), W kręgu idei. Państwo-Edukacja-Religia. Księga pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej (pp. 1–214). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Lewandowski, A. (2018). Wielość liberalizmów. Parlamentarne ugrupowania liberalne w Trzeciej Rzeczypospolitej. Analiza różnic programowych. Roczniki Historii Socjologii VIII, 103–118.

Lewandowski, A. (2019). Edukacja w koncepcjach polskich ugrupowań liberalnych po 1989 roku. In G. Radomski (ed.), Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku (pp. 177–191). Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.

Łukasik-Gębska, S. (2018). Problematyka edukacji w programach wyborczych polskich partii politycznych w 2015 roku. In G. Radomski, M. Strzelecki, & K. Sopolińska (eds.), Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku (pp. 369–383). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Łukasik-Gębska, S. (2016). Koncepcje edukacji w programach wyborczych wybranych polskich partii politycznych z 2011 i 2015 roku. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 4, 55–62.

Manifest edukacyjny. I Krajowe Forum Edukacyjne Platformy Obywatelskiej. (2002). Warszawa.

MEN: Bon oświatowy w Polsce już funkcjonuje. (2008). Retrieved from https://wiadomosci.wp.pl/men-bon-oswiatowy-w-polsce-juz-funkcjonuje-6036773062886017a

Modrzejewski, A. (2006). Epistemologiczne uwarunkowania sporu o wartości liberalne. In T. Godlewski, & D. Karnowska (eds.), Polskie zbliżenia z liberalizmem (pp. 185–194). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nalaskowski, A. (1997). Polityczność edukacji. Parę refleksji. In M. Strzelecki, & W. Wojdyło (eds.), Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność (pp. 267–273). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Platforma zapowiada naprawę systemu edukacji. (2019). Retrieved from https://wiadomo.co/platforma-zapowiada-naprawe-systemu-edukacji/

Polska obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP. (2007). Warszawa.

Polska przyszłości. Program wyborczy Platformy Obywatelskiej. (2015). Warszawa.

Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój. (2004). In I. Słodkowska, & M. Dołbakowska (eds.), Wybory 1997: partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Radomski, G. (2017). Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Samorządowa deklaracja Platformy Obywatelskiej. (2003). Warszawa.

Stabilizacja i rozwój. Uchwała programowa II Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej (2001). In I. Słodkowska (ed.), Wybory 1993: Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Szacki, J. (1994). Liberalizm po komunizmie. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.

Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 42, 83–112.

Tomczak, Ł. (2010). Słowo wstępne. In Ł. Tomczak (ed.), Polskie ugrupowania liberalne, (p. 7). Wrocław: Wydawnictwo Marina.

Tusk, D. (2016). Expose Donalda Tuska z 23.11.2007. Retrieved from https://www.bankier.pl/wiadomosc/Expose-Donalda-Tuska-z-23-11-2007-7329167.html

Tusk, D. (1998). Idee gdańskiego liberalizmu. Gdańsk: Fundacja Liberałów.

Twoja Polska. Program Koalicji Obywatelskiej. (2019). Warszawa.

Twój Ruch proponuje zmiany w edukacji. (2013). Retrieved from https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/artykul/twoj;ruch;proponuje;zmiany;w;edukacji,217,0,1427673.html

Wojdyło, W. (2019). Wychowawcza rola samorządu terytorialnego w urzeczywistnianiu wizji demokratycznych, kulturalnych i cywilizacyjnych. In A. Fordoński, A. Lewandowski, & G. Radomski (eds.), 20 lat reformy samorządu terytorialnego. Próba ewaluacji, (pp. 15–30). Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Wójcik, A. (2008). Myśl polityczna ugrupowań liberalno-demokratycznych. In E. Maj, A. Wójcik (eds.), Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, (pp. 183–217). Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism