The category of nation state in the light of requirements regarding contemporary processes of shaping public policies

Radosław Potorski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2019.009

Abstrakt


During the 2019 campaign to the European Parliament, it was often argued that the situation in which EU institutions can make decisions that de facto legally affect public authorities of a given state in shaping policies on its territory violates this state’s sovereignty. Another argument was that such a situation would seriously limit the possibility of satisfying the needs of citizens of the state in question. The above logic assumes that maintaining the principles of nation state with regard to a state’s political system would guarantee the citizens greater control over public decisions and ensure that their needs are met. This type of argumentation has been present for a long time in the discourse on Poland’s membership in the European Union.

The objective of the presented research is to elucidate what exactly it would mean for an average citizen (considering their potential influence on shaping public policies) to introduce a political system based on the so often evoked concept of a nation state in its original, literal sense. To meet the above objective, the text presents the original meaning of the category of a nation state and its constituent parts, followed by an analysis whether and possibly why the understanding of these elements has evolved. Finally, the entire cognitive process leads to a firm conclusion that a return to political relations based on the classical approach to the category of a nation state would lead to contemporarily unacceptable effects on the position of individuals in democratic political systems. This also means that the categories of a nation state and sovereignty can evolve and a discussion on the changing scope of their meaning is fully acceptable. 


Słowa kluczowe


nation state; governance; sovereignty

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bankowicz, M. (2006). Demokracja. Zasady, procedury, instytucje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Baran, M. (2014). Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Bazylińska-Nagler, J. (2015). Procedury legislacyjne – podstawowy tryb decyzyjny UE. In J. Galster, & A. Szczerba-Zawada (eds.), Procedury decyzyjne Unii Europejskiej (pp. 41–63). Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Bentham, J. (1843), Vol IX: Constitutional Code. In J. Bowring (ed.), The works of Jeremy Bentham. Edinburgh: William Tait. Retrieved from https://oll.libertyfund.org/titles/bentham-works-of-jeremy-bentham-11-vols

Bigo, D. (2000). When two become one. Internal and external securitisations in Europe. In M. Kelstrup, & M. C. Williams (eds.), International Relations Theory and the Politics of European Integration. Power, Security and Community (pp. 171–204). London-New York: Routledge.

Bulmer, S., Dolowitz, D., Humphreys, P., & Padgett S. (2007). Policy Transfer in European Union Governance: Regulating the Utilities. London-New York: Routledge.

Canovan, M. (2006). The people. In J. S. Dryzek, B. Hong, & A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory (pp. 349–362). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199548439.001.0001

Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chambers, S., & Kopstein, J. (2006). Civil society and the state. In J. S. Dryzek, B. Hong, & A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory (pp. 363–381). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199548439.001.0001

Czapliński, W., Ostrihansky, R., Saganek, P., & Wyrozumska, A. (2001). Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.

Dryzek, J. (2009). Democratization as Deliberative Capacity Building. Comparative Political Studies, 11(42), 1379–1402.

Frieske, K. W., & Pawłowska, K. (2011). Obywatelska partycypacja: migotanie idei. In A. Olech (ed.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej (pp. 61–79). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Fung, A. (2006). Democratizing the policy process. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy (pp. 669–685). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001

Ginsberg, R. H. (2007). Demystifying the European union: the enduring logic of regional integration. Plymouth: Rowman and Littlefield Publishers.

Goodin, R. E., Rein, M., & Moran, M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy (pp. 3–34). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001

Gruszczak, A. (2011). Strategiczne aspekty walki z terroryzmem w Unii Europejskiej. In Potorski, R. (ed.), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania (pp. 135–157). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gualini, E. (2005). Reconnecting Space, Place, and Institutions: Inquiring into ‘Local’ Governance Capacity in Urban and Regional Research. In L. Albrechts, & S. J. Mandelbaum (eds.), The Network Society. A New Context for Planning? (pp. 272–307). London: Routledge.

Haczkowska, M., & Jabłoński, M. (2015). Proceduralno-prawne aspekty stanowienia ustaw przez polskiego prawodawcę w świetle zasady pierwszeństwa prawa unijnego. In M. Jabłoński, & S. Jarosz-Żukowska (eds.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP (pp. 149–170). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Held, D. (2010). Modele demokracji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Heritier, A., & Lehmkuhl, D. (2008). Introduction. The Shadow of Hierarchy and New Modes of Governance. In Journal of Public Policy, 1(28), 1–17.

Heywood, A. (2010). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hirst, P., & Thompson, G. (1996). Globalization in Question: the International Economy and the Possibilities of Governance. Cambridge: Polity Press.

Hobbes, T. (2009). Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego (C. Znamierowski, trans.). Warszawa: Fundacja Aletheia. (Original work published 1651)

Jaremba, U. (2014). National Judges As EU Law Judges: The Polish Civil Law System. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Kaźmierczak, T. (2011). Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. In A. Olech (ed.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej (pp. 83–99). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kooiman, J. (2000). Societal governance: Level, Models and Orders of Social-Political Interaction. In J. Pierre (ed.), Debating Governance, Authority, Steering and Democracy (pp. 138–164). New York: Oxford University Press.

Kułak-Krzysiak, K. (2014). Partycypacja czy efektywność? Dylematy skutecznego osiągania celów w administracji publicznej. In B. Dolnicki (ed.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (pp. 58–66). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Lisowska, E. (2009). Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Locke, J. (1992). Dwa traktaty o rządzie (Z. Rau, trans.). Warszawa: PWN. (Original work published 1689)

Madison, J., Hamilton, A., & Jay, J. (2001). The federalist. Indianapolis: Liberty Fund. Retrieved from http://files.libertyfund.org/files/788/0084_LFeBk.pdf

Małecka-Łyszczek, M. (2014). Partycypacja w ramach public governance. In B. Dolnicki (ed.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (pp. 44–57). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Master, B. (2014). Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, (12), 42-77.

Monteskiusz (Montesquieu). (2003). O duchu praw (T. Boy-Żeleński, trans.), Kraków: Wydawnictwo Znak. (Original work published 1748)

Morris, C. W. (2004). Modern State. In G. F. Gaus, & C. Kukathas (eds.), Handbook of Political Theory (pp. 195–209). London-Thousand Oaks, CA-New Delhi: Sage Publications.

Niżnik-Dobosz, I. (2014). Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego. In B. Dolnicki (ed.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (pp. 21–43). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Nugent, N., & Rhinard M. (eds.). (2015). The European Commission (2nd ed.). London-New York: Palgrave.

O'Rourke, K. C. (2001). John Stuart Mill and Freedom of Expression: The Genesis of a Theory. London: Routledge.

Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511720444

Poggi, G. (1978). The Development of the Modern State. Stanford: Stanford University Press.

PCh.pl Polonia Christiana [website]. (2019, May 1). Marsz Suwerenności przeszedł przez Warszawę. Antifa próbowała zablokować manifestację. Retrieved from https://www.pch24.pl/marsz-suwerennosci-przeszedl-przez-warszawe--antifa-probowala-zablokowac-manifestacje,67926,i.html

Radio Maryja [website]. (2019, Jun 27). J. Kaczyński: Państwa narodowe powinny mieć więcej suwerenności. Retrieved from https://www.radiomaryja.pl/informacje/j-kaczynski-panstwa-narodowe-powinny-miec-wiecej-suwerennosci/

Rada Unii Europejskiej. (2016). Historia Rady Europejskiej i Rady UE. Integracja europejska – podejmowanie decyzji i tworzenie prawa. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/media/29965/qc0415219pln.pdf

Rada Unii Europejskiej. (2018). Rada Europejska i Rada UE. Dom Europa, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Rhodes, R. A. W. (1996), The New Governance: Governing without Government. Political Studies, 4(44), 652–667.

Rhodes, R. A. W. (2008). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Maidenhead: Open University Press.

Rousseau, J. J. (1948). Umowa Społeczna (A. Peretiatkowicz, trans.). Łódź: Marian Ginter Księgarnia Wydawnictw Prawniczych i Naukowych. (Original work published 1762)

Ruszkowski, J. (2013). Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej. In J. Ruszkowski, & L. Wojnicz (eds.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej (pp. 19–60). Szczecin-Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Saward, M. (2006). Democracy and citizenship: expanding domains. In J. S. Dryzek, B. Hong, & A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory (pp. 400–419). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199548439.001.0001

Schmidt, V. A. (2006), Democracy in Europe: the EU and National Polities. New York: Oxford University Press.

Słok-Wódkowska, M. (2015). Decydowanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Remedium na tzw. deficyt demokracji? In J. Galster, & A. Szczerba-Zawada (eds.), Procedury decyzyjne Unii Europejskiej (pp. 65–90). Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Sørensen, E., & Triantafillou P. (2009). The Politics of Self-Governance: An Introduction. In E. Sørensen, & P. Triantafillou, The Politics of Self-Governance (pp. 1–22). Farnham-Burlington: Ashgate.

Stone Sweet, A. (2010). The European Court of Justice and the judicialization of EU governance. Living Reviews in European Governance, 2(5), 1–50.

Szachoń, A. (2010). Źródła prawa Unii Europejskiej. In A. Kuś (ed.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony (pp.165–234). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szczerski, K., & Telejko, B. (2015). Ewolucja roli Parlamentu Europejskiego w systemie politycznym UE. In A. Kirpsza, P. Musiałek, & D. Stolnicki (eds.), Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu europejskiego (pp. 39–51). Kraków: AT Wydawnictwo.

Treaty on European Union (TEU), 7 Feb 1992, Official Journal of the European Communities 29.07.1992, C 191, 1-112.

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU, consolidated version), 13 Dec 2007, Official Journal of the European Union, 26.10.2012, C 326, 47–201.

Tusalem, R. F. (2007). A Boon or a Bane? The Role of Civil Society in Third- and Fourth-Wave Democracies. International Political Science Review, 3(28), pp. 361–386.

U.S. Department of the Interior. (2007, revised 2009). Civil Rights in America: Racial Voting Rights. Retrieved from https://www.nps.gov/subjects/tellingallamericansstories/upload/CivilRights_VotingRights.pdf

Walby, S. (2003). The Myth of the Nation-State: Theorizing Society and Polities in a Global Era. Sociology, 3(37), 529–546.

Węc, J. J. (2015). Pozycja parlamentu Europejskiego w reżimie traktatu lizbońskiego. In A. Kirpsza, P. Musiałek, & D. Stolnicki (eds.), Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu europejskiego (pp. 13–35). Kraków: AT Wydawnictwo.

Williams, A. (2006). Liberty, equality and property. In J. S. Dryzek, B. Hong, & A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory (pp. 488–506). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199548439.001.0001

Witkowska-Chrzczonowicz, K. (2008). Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich. Toruń: TNOiK.

Witkowska-Chrzczonowicz, K. (2014). Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Studium prawno-ustrojowe. Toruń: TNOiK.

Wojciuk, A. (2012). Wstęp. In A. Wojciuk, Analiza pracy administracji na wybranym problemem polityki publicznej z punktu widzenia jakości konsultacji społecznych (pp. 5–9). Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Young, I. M. (2002). Inclusion and Democracy. New York: Oxford University Press.

Zielonka, J. (2007). Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Zürn, M. (2000). Democratic Governance Beyond the Nation-State: The EU and Other International Institutions. European Journal of International Relations 6, 183–221.

Zybała, A. (2013). Wyzwania w sektorze publicznym. Animacja Życia Publicznego Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 1(8), 9–12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism