Polish potential nuclear power based on PEP2040

Piotr Majewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2018.011

Abstrakt


The following paper focuses on the issue of Polish nuclear program and the prospect of its prompt implementation within the framework of the project on strategy regarding Poland’s energy security until 2040. The text also shows the development of this program since the 1950s and discusses types of reactors which could be used in the potential nuclear power plant blocks.


Słowa kluczowe


nuclear energy; energy security; Żarnowiec nuclear power plant; PEP2040; HTGR; PWR; FBR

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bracha-Rutkowska, J. (2018). Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe chłodzone gazem (HTGR). Retrieved from https://www.gov.pl/web/energia/wysokotemperaturowe-reaktory-jadrowe-chlodzone-gazem-htgr

Chwaszczewski, S. (2009). Technologie energetyki jądrowej w XXI wieku. Polityka energetyczna 12(2), 43-55.

Fang, C., Morris, R., & Li, F. (2017). Safety Features of High Temperature Gas Cooled Reactor. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/320986219_Safety_Features_of_High_Temperature_Gas_Cooled_Reactor

Jezierski, G. (2006). Kalendarium budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, czyli... jak straciliśmy swoją szansę? Energia Gigawat Jan 2006. Retrieved from https://www.cire.pl/pliki/2/zarnowiec.pdf

Kasztelewicz, Z. (2018). Raport o stanie branży węgla brunatnego w Polsce i w Niemczech wraz z diagnozą działań dla rozwoju tej branży w I połowie XXI wieku. Retrieved from https://www.cire.pl/pliki/2/2018/raport_o_stanie_branzy_wegla_brunatnego_w_polsce_i_w_niemczech.pdf

Kiełbasa, W., Hryszko, J., & Kuźniarski Ł. (2014). Elektrownia jądrowa “Żarnowiec”. Retrieved from http://atom.edu.pl/index.php/program-jadrowy-w-prl/ej-zarnowiec.html

Kujiper, J. C., Raepsaet, X, de Haas, J. B. M., von Lensa, W., Ohlig, U.,..., Ruetten, H.-J., … & Seiler, R. (2006). HTGR reactor physics and fuel cycles studies. Nuclear Engineering and Design 236, 615-634.

Matysiak, T. (2015). Historia pracy reaktora EWA. Postępy Techniki Jądrowej 9-10. Retrieved from http://www.ichtj.waw.pl/ptj/Pliki/ptj2015no1.pdf

Ministerstwo Energii. (2014), Program polskiej energetyki jądrowej. Retrieved from https://www.cire.pl/pliki/2/ppej28_01_2014.pdf

Ministerstwo Energii. (2017). Możliwości wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w Polsce, Retrieved from https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Raport_HTR+.pdf/71f5d4b9-9322-22f1-d66f-8c6be3bcccb4

Ministerstwo Energii. (2018). Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Retrieved from https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23.pdf/ee3374f4-10c3-5ad8-1843-f58dae119936

Ministerstwo Energii. (2018). Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego. Retrieved from https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Wnioski_z_analiz_do_PEP2040_2018-11-23.pdf/1481a6a9-b87f-a545-4ad8-e1ab467175cf

Ministerstwo Gospodarki. (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Retrieved from https://www.gov.pl/documents/33372/436746/DE_Polityka_energetyczna_ost_2030.pdf/78b689ec-62ec-af88-b0d7-decf95abdb70

Narodowe Centrum Badań Jądrowych. (2007). Podstawowe rodzaje reaktorów jądrowych[lecture materials]. Retrieved from http://ncbj.edu.pl/zasoby/wyklady/ld_en_jadr_zast/07.pdf

PGE EJ 1 sp. z o.o. (2015). Pierwsza Polska Elektrownia Jądrowa. Karta informacyjna przedsięwzięcia. Retrieved from http://bip.gdos.gov.pl/files/artykuly/25290

/Pierwsza_Polska_Elektrownia_Jadrowa_Karta_Informacyjna_Przedsiewziecia.pdf

Terlikowski, P., & Paska, P. (2018). Analiza scenariuszowa rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce. Energy Policy Journal 21(1), 37-50.

Zespół Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do spraw elektrowni jądrowej Żarnowiec. (1990). Raport w sprawie elektrowni jądrowej Żarnowiec. Retrieved from http://www.paa.gov.pl/sites/default/files/archiwalne/arch31.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism