PARTICIPATORY BUDGETING IN POLAND – ASSUMPTIONS VS REALITY

Daniel Urbański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2016.007

Abstrakt


Sherry Arnstein (1969), the author of the participation ladder, emphasizes that "social participation” resembles spinach eating – basically no one is against because in the end it is healthy. The article presents different views of participation (civic, social and individual participation). Additionally the key assumptions for one of the techniques of engaging residents in social life, which is the participatory budget, are presented herein. The author, apart from the criteria and values of the civic budget and on the basis of observation and content analysis, pointed out the problems which Polish cities face during the implementation of the participatory budgeting process. The article may provide a starting point for further reflections on not only the general state of participation in Poland, but also on the analysis of Polish participatory budgets.


Słowa kluczowe


participation; ladder of participation; participatory budgeting; public consultation social activity; society; involvement; Porto Alegre; Sopot; Poland

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnstein, Sh. (1969). Ladder of participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Brzeziński, K. (2016). Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego. Studia Miejskie, 21, 167–181.

Chrzanowski, O. (2014). Partycypacja publiczna krok po kroku. Antologia tekstów. Warsaw: Social-Economical Initiative Foundation.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Retrieved from http://www.funduszgrantowy.plock.eu/?p=1

Fundacja Stabilo (2017). Komentarz zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych działającego przy projekcie „Włącznik Obywatelski”realizowanego przez Fundację Stabilo w sprawie nieprawidłowości w Budżecie Partycypacyjnym w Toruniu na rok 2018. Access: http://stabilo.home.pl/wo_org/wp-content/uploads/2017/08/komentarz-ZdsMKS-do-BP-2018-.pdf

Gerwin, M. (2012). Odkrywanie demokracji. In P. Filar & P. Kubicki (eds.), Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej (pp. 23–53). Warsaw: Civil Institute.

Gerwin, M. (2016). Pięć lat budżetu obywatelskiego w Polsce. Access: http://krytykapolityczna.pl/kraj/miasto/piec-lat-budzetu-obywatelskiego-w-polsce/

Jarzębska, A. (2012). Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych. Warsaw: „Fundacja Współpracy”.

Kaźmierczak T. (2011). Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. W: Olech, A., Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Warsaw: Public Issues Institute.

Kębłowski, W. (2012). Krytycznie o budżecie partycypacyjnym w Sopocie. Dostęp: http://publica.pl/teksty/krytycznie-o-budzecie-partycypacyjnym-w-sopocie-33856.html

Kębłowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Warsaw: Civil Institute.

Kębłowski, W. (2014). Budżet partycypacyjny. Ewaluacja. Warsaw: Civil Institute.

Kraszewski, D. & Mojkowski, K. (2014). Budżet Obywatelski w Polsce. Access: https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2014/03/Budzet-obywatelski-w-Polsce-D.-Kraszewski-K.-Mojkowski.pdf

Lange, M. (2017). Niechlubny rekord gdyńskiego budżetu obywatelskiego. Osiedlowy skwer miał powstać 3 lata temu. Access: http://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/62707-niechlubny-rekord-gdynskiego-budzetu-obywatelskiego-osiedlowy-skwer-mial-powstac-3-lata-temu

Olech, A. (2010). Modele partycypacji. Jak obywatele mogą uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Warsaw: Public Issues Institute.

Osmólska, Z. (2014). Budżet partycypacyjny po polsku. In D. Plecka (eds.), Demokracja w Polsce po 2007 roku. Katowice: Scientific Initiative Society.

Ostrowski, Ł. & Rudnicki, R. (2015). Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)?. Poradnik dla praktyków. Warsaw: Social Resarch and Innovation Foundation „Stocznia”.

Projekty wybrane do realizacji. Access: http://www.mojemiasto.plock.eu/index.php/projekty/edycja-2015/projekty-wybrane-do-realizacji

Rogaczewska, M., Chodacz, W., Hejda, A. & Prędkopowicz, D. (2014). Planowanie rozwoju lokalnego z udziałem społeczności. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu „Decydujmy razem”. Warsaw: „Fundacja Współpracy”.

Sadura, P., Erbel, J., (2012). Wstęp. W: Sadura, P., Erbel, J., Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Serzysko, E. (2015). Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce. Warsaw 2015.

Sintomer, Y., Herzberg, C., Röcke, A., Allegretti, G. (2012). Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting. Journal of Public Deliberation, 8 (2), 4.

Stokłuska, E. Opis przykładu partycypacji. Budżet obywatelski w Sopocie. Access: http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/09/praktyka_budzet_obywatelski_sopot.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism