Partnership Cooperation of Lublin and Western Ukraine

Olga Svystun

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18381

Abstrakt


Lublin, one of the largest eastern cities on the Vistula River, is in new geopolitical situation and is attempt to build its images as the “Gateway to the East.” Lublin’s cooperation with the East is based on official contacts of the city and the private involvement of business and individuals in the development of good neighborly relations. This article is a small attempt at summarizing the cooperation of the city with its largest partner in the East – Ukraine.

Full text: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/589/?idno=14761


Słowa kluczowe


regional cooperation; twin city; Lublin; Eastern Ukraine; economic and cultural cooperation

Bibliografia


Eastern Partnership, http://www.eastern-partnership.pl/ [access: 22.06.2012].

Europejskie projekty Lublina [European Projects of Lublin], http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&fid=5820 [access: 14.06.2012].

http://www.centrum.umcs.pl/w [access: 14.06.2012].

Łączy nas granica. Rozmowa z Włodzimierzem Wysockim, wiceprezydentem Lublina [What Unites Us Is the Border. Interview with Włodzimierz Wysocki, Vice President of Lublin], http://www.kew.org.pl/index.php?page=152 [access: 14.06.2012].

Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione [Twin and Befriended Towns], http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&fid=5019 [access: 14.06.2012].

Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione. Iwano-Frankiwsk

[Twin and Befriended Towns of Iwano-Frankiwsk], http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=49680 [access: 16.06.2012].

Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione. Łuck [Twin and Befriended Towns of Łuck], http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=40900 [access: 14.06.2012].

Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione. Ługańsk [Twin and Befriended Towns of Ługańsk]. http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=40911 [access: 14.06.2012].

Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione. Lviv [Twin and Befriended Towns of Lviv], http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=40911 [access: 14.06.2012].

Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione. Starobielsk [Twin and Befriended Towns of Starobielsk], http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=40902 [access: 16.06.2012].

Polska Pomoc [Polish Help], http://www.polskapomoc.gov.pl/Jak,pomagamy,2.html [access: 22.06.2012].

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013 [Crossborder Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007–2013], http://www.pl-byua.eu/pl [access: 22.06.2012].

Sprawozdanie z działalności Ref. ds. Współpracy Międzynarodowej [Report on the Activities of the Department of International Cooperation], http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&fid=5820 [access: 14.06.2012].

Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze [Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit in Prague], http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st08/st08435.pl09.pdf [access: 22.06.2012].

Współpraca miasta Lublin z Ukrainą [Lublin City Cooperation with Ukraine], http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&fid=5815 [access: 14.06.2012].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism