A RISK MANAGEMENT SYSTEM IN INSURANCE UNDERTAKING

Paweł Dzięcioł

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2016.016

Abstract


The purpose of this article is to identify and to define a role of risk management in insurance undertakings, particularly in the light of new regulations. Therefore, an obligatory of implementing a risk management system in insurance undertaking can have a negative impact on effectiveness or efficacy entity is the hypothesis of this publication. To prove or refute a hypothesis, a qualitative method and empirical research were applied. Finally, the hypothesis was proved.


Keywords


risk management; insurance undertaking; solvency II; commission delegated regulation

Full Text:

PDF

References


Antczak, J., Jenerał, K., Kornacka, E., Lenard, J., Popadyniec, R., Rajca, B., Sambora, B., Stasiak, W., Szambelan-Bakuła, E., Tomaszkiewicz, A., Wawrzeniecka, A., Wiącek, T., Chądzyński, A., Kowalski, R. (2013). Audyt – Compliance – Zarządzanie Ryzykiem – Aktuariat. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń. Warsaw: Polish Insurance Association.

Breccia, A. (2012). Default risk in Merton’s model, http://www.bbk.ac.uk (accessed: 19.01.2017).

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10/10/2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Journal of Laws from 2015 L. 12.

Dionne, G. (2013). Risk Management: History, Definition and Critique, Cirrelt, https:// www.cirrelt.ca/ (accessed: 19.01.2016).

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25/11/2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Journal of Laws from 2009 L. 335

Hadyniak, B. (2010). Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. In B. Hadyniak, J. Monkiewicz (Ed.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Warsaw: Poltext.

Malinowska, U. (2011). Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. In S. Kasiewicz (Ed.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Warsaw: Wolters Kluwer.

Michalak, J. (2009). Ryzyko społeczne a ochrona ubezpieczeniowa – kilka propozycji nieortodoksyjnych. In J. Handschke (Ed.), Studia ubezpieczeniowe. Poznań: Poznań University of Economics.

Sasin, R. (2011). Ewolucja koncepcji ERM. In S. Kasiewicz (Ed.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa – kierunki i narzędzia. Warsaw: Wolters Kluwer.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. [Journal of Laws] 2015 poz. 1844.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczniowej, Dz.U. [Journal of Laws] 2003 nr 124 poz. 1151.

Uzasadnienie Projektu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 kwietnia 2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/ (accessed: 10.12.2016).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism