Professional financial and accounting services in the light of European Union directives and the deregulation of professions in Poland – current status and research needs

Marlena Ciechan-Kujawa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.016

Abstract


The article describes the issue of the impact of legislative changes on the market of professional accounting and financial services. It discusses the scope and essence of the changes both to the directives of the European Union and the deregulation of the profession of the accounting and finance in Poland. This article contains findings regarding the experience of European countries and presents the selected research results. In conclusion, the author indicates and justifies direction in research, which is essential to identify the determinants of the functioning and development of professional finance and accounting services in Polish economic practice after the legislative changes as well as the mechanisms of their impact on the risks (opportunities and threats) for sustainable development of entities and security of business trading.


Keywords


financial and accounting services; deregulation; Directive of the European Union; security of business transactions; sustainable development; corporate social responsibility

Full Text:

PDF

References


Ahlberg, J., Yrjö Collin, S., & Lazarevska, A. (2011). Audit firm adaption to expected deregulation of statutory auditing: The Swedish Experience, The Corporate Governance Research Group At Linnæus University, Working Papers Series In Corporate Governance 2011:1.

Basioudis, I.G., & Ellwood, S. (2005). An empirical investigation of price competition and industry specialisation in NHS audit services. Financial Accountability and Management, 21 (2), 219–247. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0408.2005.00216.x.

Boguszewski, B. (2012). Komunikat z badań opinii o deregulacji zawodów w Polsce, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warsaw, BS/92/2012, http://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_092_12.PDF (accessed: 12.09.2014).

DeAngelo, L.E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3(4), 183–199. http://dx.doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1.

Chung, S., & Narasimhan, R. (2001). Perceived value of mandatory audits of small companies. Managerial Auditing Journal, 16(3), 120–123. http://dx.doi.org/10.1108 /02686900110385551.

Ciechan-Kujawa, M. (2014a). Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Ciechan-Kujawa, M. (2014b). Atrybuty innowacyjnych usług audytorskich oraz determinanty ich wdrażania w świetle wyników badań, [in:] Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 63–72.

Commission staff working document on the outcome of the peer review on legal form, shareholding and tariff requirements under the Services

Directive (2013), COM (2013)/676, Brussels, 2.10.2013, SWD 402 final. Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts (OJ L 157, 9.6.2006).

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, (OJ L 182, 29.6.2013).

Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts (OJ L 158, 27.5.2014).

Dobija, D. (2014). Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka, Wolters Kluwer S.A., Warsaw.

Gray, R. (2011). Thirty years of Social Accounting, Reporting and Auditing: What (If Anything) Have We Learnt? Business Ethics: A European Review, 10 (1), 9–15. http:// dx.doi.org/10.1111/1467-8608.00207.

Kinney (Jr), W.R. (2005). Twenty-five years of audit deregulation and re-regulation: What does it mean for 2005 and beyond? Auditing: A Journal of Practice & Theory, 24, Supplement, 89–109. http://dx.doi.org/10.2308/aud.2005.24.

Kleiner, M.M., & Krueger, A.B. (2013). Analyzing the Extent and Influence of Occupational Licensing on the Labor Market. Journal of Labor Economics, 31, S1, 173 – 202. http://dx.doi.org/10.1086/669060.

Komentarz do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, przedłożony przez ministra sprawiedliwości, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianieustaw- regulujacych-warunki-dostepu-do-wykonywania.html (accessed: 12.08. 2014).

Kugler, A.D., & Sauer, R.M. (2005). Doctors without Borders? Relicensing Requirements and Negative Selection in the Market for Physicians. Journal of Labor Economics, 23 (3), 437–465. http://dx.doi.org/10.1086/430283.

Maciejewska, I. (2014). Implementacja dyrektywy 34 – szansa czy zagrożenie dla przyszłości zawodu biegłego rewidenta w Polsce?, http://abc.online.wolterskluwer. plWKPLOnline (accessed: 12.09.2014).

McMeeking, K.P., Peasnell, K.V., & Pope, P.F. (2007). The effect of large audit firm mergers on audit pricing in the UK. Accounting and Business Research, 37 (4), 301–319. http://dx.doi.org/10.1080/00014788.2007.9663314.

Moizer, P., & Turley, S. (1989). Changes in the UK market for audit services: 1972–1982. Journal of Business Finance & Accounting, 16(1), 41–53. DOI: 10.1111/j.1468- 5957.1989.tb00003.x.

Pierce, B., & Sweeney, B. (2004). Cost-Quality conflict in audit firms: An empirical investigation. European Accounting Review, 13(3), 415–441. DOI: 10.1080/09638 18042000216794.

Rogoziński, K. (2012). Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warsaw.

Seow, J-L. (2001). The demand for the UK small company audit – An agency perspective. International Small Business Journal, 19(2), 61–79. DOI: 10.1177/0266242601192004.

SOU 2008:32 (2008), Avskaffande av revisionsplikten för små företag. Abolition of the statutory audit for small firms, Stockholm, Justitiedepartementet.

Ślebzak, M., & Ślebzak, K. (2014). Spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligatoryjne badania sprawozdań finansowych. Rachunkowość, 8, 2–6.

Świderska, G. K., Gruszczyński, M., Borowski, S., Karioen, M., Karwowski, M., & Pielaszek, M. (2010). Wpływ zakresu ujawnionych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, [in:] Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14(2), 260–269.

Ustawa z 29 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U. 2014, poz. 768.

The role of Innovation in the Professional Services Industry (2013), FTI Consulting, www.fticonsulting.com/global2/media/collateral/united-states/innovation-index. pdf (accessed: 07.09.2014).

Tabone, N., & Baldacchino, P. J. (2003). The statutory audit in owner-managed companies in Malta. Managerial Audit Journal, 18(5), 387–398. http://dx.doi. org/10.1108/02686900310476855.

Watts, R.L., & Zimmerman, J. L. (1981), The Markets for Independence and Independent Auditors, Working paper, University of Rochester.

Wiśniewska, J. (2013). Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów. Copernican Journal Finance & Accounting, 2(2), 203–214. http://dx.doi. org/10.12775/CJFA.2013.024.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism