The efficiency of public insurance supervision vs. Pareto efficiency

Robert Kurek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.009

Abstract


The objective of the paper is to research whether Pareto optimality can determine the efficiency of activities carried out by public supervision authorities by analyzing literature references and applying the method of verbal description. Having made certain assumptions, Pareto criterion can determine the model reference point in which supervision authorities’ decisions are aimed at improving the situation of consumers without resulting in the simultaneous deterioration of insurance institutions situation. It also ensures proper functioning of the entire market. However, the public aspect of the problem determines the fact that supervision authorities should not search for the model Pareto optimum, but rather focus their activities on obtaining one of many possible optimums responsible for different share of particular entities in the achieved results.


Keywords


Pareto optimality; supervision; insurance

Full Text:

PDF

References


Barr N. (2012), The relevance of efficiency to different theories of society, Economics of the Welfare State, Oxford University Press.

Blaug M. (1994), Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.

Cooter R., Ulen T. (2000), Law and Economics, Addison Wesley Longman, 3rd edition.

Cordato R. (2004), Toward an Austrian theory of environmental economics, Quarterly Journal of Austrian Economics, Spring. http://dx.doi.org/10.1007/s12113-004-1031-9.

Dębski D. (2006), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.2, WSPiP, Warszawa.

Grandy C. (2009). The “efficient” public administrator: Pareto and a well-rounded approach to public administration. Public Administration Review, vol. 69, issue 6. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.02069.x.

Greenwald B., Stiglitz J.E. (1986), Externalities in economies with imperfect information and incomplete markets, Quarterly Journal of Economics 101 (2), Oxford. http://dx.doi.org/10.2307/1891114.

Hicks J. (1939). The Foundations of Welfare Economics. The Economic Journal, vol. 49, no. 196. http://dx.doi.org/10.2307/2225023.

Kaldor N. (1939), Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. The Economic Journal, vol. 49, no. 195. http://dx.doi.org/10.2307/2224835.

Kopaliński W. (1985), Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Kozuń-Cieślak G. (2013), Efektywność – ewolucja koncepcji w retrospekcji teorii ekonomii, SiPKZiF, ZN 128, OW SGH, Warszawa.

Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.

Pareto V. (1897), Cours d’economie politique profese r l’Univers, ite de Lausanne, Lausanne, F. Rouge; Paris, Pichon.

Posner R.A. (1977), Economic Analysis of Law, Boston.

Stankiewicz R. (2006), Nadzór administracyjnoprawny jako forma relacji określająca oddziaływanie państwa na procesy koncentracji przedsiębiorców, Studia Iuridica XLV/2006, Wyd. UW, Warszawa.

Staryszak J. (1931), Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa.

Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa.

Szewc-Rogalska A. (2004), Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce – ujęcie sektorowe, Wyd. UR, Rzeszów.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism