Derivatives as security against market risk on the example of the selected companies

Jarosław Pawłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.021

Abstract


Company operating in current economic conditions are exposed to a series of different kinds of risk. In order to secure against some of them, firms may apply hedging, i.e. use of derivative instruments. This paper focus on the problem of using derivatives for the needs of reducing market risk, based on the example of KGHM Polska Miedź SA and PGNiG SA.


Keywords


derivative; risk; hedging

Full Text:

PDF

References


Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy, WN PWN, Warszawa.

Dubisz J., Olejniczak Z. (2003), Rynek finansowy. Efektywność, wycena, ryzyko, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Lesznie, Leszno.

Durbin M. (2011), All about derivatives, McGraw-Hill, New York.

Dziawgo D. (1997), Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, WN PWN, Warszawa.

Dziawgo D. (2007), Rynek finansowy. Istota – Instrumenty – Funkcjonowanie, SKwP, Warszawa.

Dziawgo D. (2010), Credit-rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa.

Fabozzi F. J., Drake P. P. (2010), The Basics of Finance. An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, John Wiley & Sons, Hoboken.

Głuchowski J., Huterski R., Jaaskelainen V., Nielsen A. P. (2001), Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Hull J. (2009), Options, futures and other derivatives, Pearson Education Inc, New Jersey.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź SA za 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG SA za 2012 r.

Levinson M. (2006), Guide to financial markets, The Economist in association with Profile Books, London.

Lista 500 Polityki (2012), http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show (access: 28.11.2013 r.).

Masztalerz M. (2006), Ewidencja i wycena bilansowa instrumentów finansowych, „Prawo Przedsiębiorcy”, 36 (712).

Mishkin F. S. (2004), The economics of money, banking and financial markets, Pearson Addison Wesley, New York.

Nieborak T. (2004), Pochodne instrumenty finansowe, Wyd. Difin, Warszawa.

Nowaczyk T. (2006), Hybrydowe instrumenty finansowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, P. Kapuś (red.), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Parameswaran S. (2011), Fundamentals of financial instruments. An introduction to Stocks, Bonds, Foreign Exchange, and Derivatives, John Wiley & Sons, Hoboken.

Pastusiak R. (2010), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Strategia Korytarz dla eksportera (2013), http://www.bzwbk.pl/przedsiebiorstwa-i-korporacje/produkty-skarbu/zarzadzanie-ryzykiem-walutowym/strategie-opcyjne/korytarz-eksporter/strategia-korytarz-dla-eksportera.html (access: 30.11.2013 r.).

Strategia Mewa dla eksportera (2013), http://www.bzwbk.pl/przedsiebiorstwa-i-korporacje/produkty-skarbu/zarzadzanie-ryzykiem-walutowym/strategie-opcyjne/mewa-eksporter/strategia-mewa-dla-eksportera.html (access: 30.11.2013 r.).

Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.

Veale R. S. (2001), Stocks, bonds, options, futures, New York Institute of Finance, New York.

Wachowiak P. (2006), Proces decyzyjny, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, P. Wachowiak (red.), SKwP, Warszawa.

Walmsley J. (1998), New financial instruments, John Wiley & Sons, Inc., USA.

Żebruń A. (2010), Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Wyd. Difin, Warszawa.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism