Arrangement of functioning of shadow banking in Poland and in the European Union

Agnieszka Huterska, Robert Huterski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2012.004

Abstract


Threats related to improper regulation of shadow banking institutions apply as well to their customers as to whole financial system. It is perceived by financial authorities in Poland (Polish Financial Supervision Authority, the National Bank of Poland), and in the European Union (European Commission, European Central Bank), and also globally (Financial Stability Board). However, the task of proper regulation of shadow banking activities is already in early stage of completion and still requires from institutions mentioned above a lot of work to do.


Keywords


financial supervision; shadow banking

Full Text:

PDF (Polish)

References


Green paper Shadow banking (2012), European Commision, Brussels.

Komisja Nadzoru Finansowego (2011), Ostrzeżenie przed powierzaniem środków firmom bez licencji KNF, knf_firmy_bez_licencji_tcm6-28850-1.pdf (dostęp 19.11.2012).

Komisja Nadzoru Finansowego (2012a), Ostrzeżenie przed powierzaniem środków firmom bez licencji KNF. Wykonywanie czynności bankowych, http://bip.knf.gov.pl/?l=/Urzad_Komisji/042_Ostrzezenia_publiczne/000_index.html#dzialalnosc_bankowa (dostęp 10.11.2012).

Komisja Nadzoru Finansowego (2012b), Objęcie SKOK państwowym nadzorem KNF.

Pismo Zastępcy Przewodniczącego KNF Wojciecha Kwaśniaka do Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza DRB/DRB 1I/078/103/8/LRJ20 12 z dnia 15 września 2012.

Provident, O nas, http://www.provident.pl/pages/o-firmie (dostęp 19.10.2012).

Raport o stabilności systemu finansowego (2012), NBP, Warszawa.

Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation Recommendations of the Financial Stability Board (2011), Financial Stability Board.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe, Co to jest SKOK, http://www.skok.pl/oskok/co-to-jest-skok (dostęp 19.11.2012).

Strengthening the Oversight and Regulation of Shadow Banking (2012), Progress Report to G20 Ministers and Governors, Financial Stability Board.

Szpunar P. J. (2012), Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, Materiały i Studia NBP, z. 278, Warszawa.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 711, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism