Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 10, No 2 (2017): Moralność Objawiona Recenzja książki: N. O’Hear, A. O’Hear, Picturing the Apocalypse. The Book of Revelation in the Arts Over Two Millennia, Oxford University Press, Oxford 2015, s. LIV + 333, ISBN 978-0-19-968901-9 Szczegóły   PDF
Łukasz Bergel
 
Vol 12, No 1 (2019) Recenzja: M. Moj, Kompozycje warstwowe w Ewangelii Marka, (Sandwich Technique in the Gospel of Mark) Attende Lectioni. Series Nova nr 1, Tarnów 2018, ss. 367 Abstrakt   PDF (English)
Paweł Adam Podeszwa
 
Vol 9, No 1 (2016) Recenzja: T. Tułodziecki, Tożsamość nowego Izraela w Księdze proroka Zachariasza. Studium egzegetyczno-teologiczne Za 1–8, Scripta Theologica Thoruniensia 33, Toruń 2014, ss. 340 Szczegóły   PDF
Paweł Podeszwa
 
Vol 6 (2013): Księga Hioba Réflexion sur le sens du livre de Job Abstrakt   PDF (Français)
Maurice Gilbert
 
Vol 6 (2013): Księga Hioba Reinterpretacja postaci Hioba w starożytnym monastycyzmie chrześcijańskim Abstrakt   PDF
Mieczysław Paczkowski
 
Vol 12, No 3 (2019): Biblical Thomism V Relation in Trinitarian Theology: Thomas Aquinas and the Church Fathers Abstrakt   PDF (English)
Ziqiang Bai
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1–2) Abstrakt   PDF
Karolina Ćwik
 
Vol 2 (2009): Księga Jonasza Rola Księgi proroka Jonasza w nauczaniu św. Ambrożego Abstrakt   PDF
Maciej Basiuk
 
Vol 9, No 2 (2016): Gościnność. Dla kogo? Roztropna gościnność w Księdze Syracha Abstrakt   PDF
Jolanta Judyta Pudełko
 
Vol 10, No 2 (2017): Moralność Objawiona Sacredness, dignity and mystery of human life: from the Bible to our times Abstrakt   PDF (English)
Michele Mazzeo
 
Vol 6 (2013): Księga Hioba Seven Interesting Things about the Epilogue to Job Abstrakt   PDF (English)
David J.A. Clines
 
Vol 12, No 2 (2019): Seksualność Sexuality/ Sexual Purity and Belonging to the 144,000 “Redeemed from the Earth and Purchased from among Mankind” in Light of Rev 14:1–5 Abstrakt   PDF (English)
Zdzisław Żywica
 
Forthcoming Sicut anima rationalis et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus. A Note on Aquinas’ Reading of the Pseudo-Athanasian Creed Abstrakt   PDF (English)
Jacco Verburgt
 
Vol 1 (2008): Dzieje Apostolskie Śmierć Judasza w Dz 1,18 jako przykład śmierci prześladowcy Abstrakt   PDF
Waldemar Linke
 
Vol 1 (2008): Dzieje Apostolskie Sobór Jerozolimski jako następstwo sporu apostolskiego w Antiochii (Dz 15,1-35) Abstrakt   PDF
Tomasz Tułodziecki
 
Vol 11, No 2 (2018): Analiza narracyjna Sprawiedliwość Boża a usprawiedliwienie z wiary w Liście do Rzymian Abstrakt   PDF
Sławomir Jan Stasiak
 
Vol 12, No 3 (2019): Biblical Thomism V St. John Chrysostom and St. Thomas Aquinas on Private Property Abstrakt   PDF (English)
Andriy Oliynyk
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I St. Thomas’ Proof for the Lord of Lords from the Cause of Causes Abstrakt   PDF (English)
Catherine Peters
 
Vol 9, No 1 (2016) Stanisław Jankowski, „Co Bóg złączył …”. Geneza i znaczenie klauzul Mateuszowych. Studium egzegetyczno-historyczne (Rozprawy i Studia Biblijne 46), Warszawa 2015, ss. 452 Szczegóły   PDF
Dariusz Kotecki
 
Vol 11, No 1 (2018) Stewart Moore, Jewish Ethnic Identity and Relations in Hellenistic Egypt. With Walls of Iron?, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 171, Brill: Leiden-Boston 2015, ss. 291 Abstrakt   PDF
Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska
 
Vol 11, No 4 (2018): List do Efezjan Still a Neglected Ending: The Grace Benediction of Ephesians 6:24 within the Letter Closing of Ephesians Abstrakt   PDF (English)
Aaron Sherwood
 
Vol 10, No 2 (2017): Moralność Objawiona Sumienie w Duchu Świętym w świetle Rz 9,1 Abstrakt   PDF
Zdzisław Żywica
 
Vol 9, No 2 (2016): Gościnność. Dla kogo? Św. Paweł o gościnności: między wielkodusznością i rozumem Abstrakt   PDF
Grzegorz Rafiński
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I Świeccy towarzyszący katechumenom na drodze do sakramentu chrztu, analiza zagadnienia na podstawie wybranych, starożytnych źródeł katechumenalnych Abstrakt   PDF
Anna Grzywa
 
Forthcoming Symbolika szaty w starożytnych obrzędach katechumenalnych i chrzcielnych Abstrakt   PDF
Anna Grzywa
 
151 - 175 z 272 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Partnerzy platformy czasopism