Autor - szczegóły

Rybak, Paweł, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

  • Vol 9, No 1 (2016) - Artykuły
    Obraz „człowieka duchowego” na podstawie „Homilii na List św. Pawła do Rzymian” św. Jana Chryzostoma
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism