Autor - szczegóły

Rafiński, Grzegorz, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk, Polska

  • Vol 9, No 1 (2016) - Artykuły
    Ideał tolerancji w świetle przesłanek zawartych w Listach św. Pawła (część pierwsza: zagadnienia wstępne)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism