Autor - szczegóły

Rambiert-Kwaśniewska, Anna Magdalena, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska

  • Vol 11, No 1 (2018) - Recenzje
    Stewart Moore, Jewish Ethnic Identity and Relations in Hellenistic Egypt. With Walls of Iron?, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 171, Brill: Leiden-Boston 2015, ss. 291
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism