Status quaestionis badań dotyczących trzech Vitae Sanctorum Patrum Eremitarum napisanych przez św. Hieronima

Bazyli Degórski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2021.001

Abstrakt


Artykuł przedstawia status quaestionis badań naukowych dotyczących trzech Vitae Sanctorum Patrum Eremitarum św. Hieronima: Vita S. Pauli Primi Eremitae, Monachi Thebaei; Vita S. Hilarionis; oraz Vita S. Malchi, monachi captivi. Te Hieronimowe dzieła są wspaniałymi przykładami rodzącej się hagiografii monastycznej i jako takie uzupełniają piśmiennictwo monastyczne zapoczątkowane przez św. Atanazego Wielkiego. Przesłanie w nich zawarte jest wielce cenne, jeśli chodzi o najstarszy monastycyzm chrześcijański jako taki, a szczególnie o starożytny monastycyzm na Zachodzie. Dzieła te stanowią prawdziwą kopalnię (nie do końca jeszcze odpowiednio wykorzystaną i przebadaną), by właściwie zrozumieć najstarszy monastycyzm chrześcijański.


Słowa kluczowe


św. Hieronim; Vita S. Pauli Primi Eremitae, Monachi Thebaei; Vita S. Hilarionis; Vita S. Malchi; monachi captivi; monastycyzm

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Adamik T., The Influence of the Apocryphal Acts on Jerome’s Lives of Saints, in: J.N. Bremmer (ed.), The Apocryphal Acts of John, Kampen 1995, s. 171–182.

Adkin N., Two further Echoes of Sallust’s Histories in Jerome (Vita Hilarionis 22, 3 and 30, 2)?, Vigiliae Christiane 37 (2000), s. 209–215.

Amélineau E., Histoire des Monastères de la Basse-Égypte. Vie des Saints Paul, Antoine, Macaire, etc., Paris 1894.

Amélineau E., Monumenta pour servir à l’histoire de l’Égypte chrétienne. Histoire des Vies des Saints Paul, Antoine, Paris 1894.

Basquin-Matthey C., Hilarion, figure charnière de l’hagiographie latine, Revue Religions et histoire 53 (2013), s. 74–78.

Bastiaensen A.A.R., Jérôme hagiograph, in: Hagiographies. Histoire international de la literature hagiographique latine et vernaculaire des origins à 1550, I, Turnhout 1994, s. 97–123.

Bauer J.B., Novellistisches bei Hieronymus, Vita Pauli 3, Wiener Studien 74 (1961), s. 130–137.

Bidez J., Parmentier L., Deux versions greques inédites de la Vie de Paul de Thèbes publiées avec une introduction, Gand 1900.

Buck V. de, Vita S. Hilarionis Abbatis auctore S. Hieronymo, in: Socii Bollandiani (eds), Acta Sanctorum, Octobris IX, Parisiis–Romae 1869.

Caliò G., Paolo di Tebe, eremita, santo, in: Bibliotheca Sanctorum, a cura dell’Istituto Giovanni XXIII, X, Roma 1968, s. 269–276.

Cameron A., Echoes of Vergil in St. Jerome’s Life of St. Hilarion, Classical Philology 63 (1968), s. 55–56.

Camisani E., Introduzione alle opere scelte di San Girolamo, in: San Girolamo, Opere scelte, I, Torino 1971,s. 9–99.

Cavallera F., Paul de Thèbes et Paul d’Oxyrhynque, Revue d’ascétique et de mystique 7 (1926), s. 302–305.

Ceresa Gastaldo A. (ed.), Gerolamo e la biografia letteraria, Genova 1989.

Cherf J.F., The latin manuscript tradition of the Vita Sancti Pauli, in: W.A. Oldfather (ed.), Studies in the Texte Tradition of St. Jerome’s «Vitae Patrum», Urbana 1943, s. 65–142.

Coleiro E., The Decay of the Empire an Fall of Rome in Saint Jerome’s Letters and Lives of the Hermits, Journal of the Faculty of Arts of the University of Malta 1 (1957), s. 49–57.

Coleiro E., St. Jerome’s Lives of Hermits, Vigiliae Christianae 11 (1957), s. 161–178.

Cox-Miller P.C., Jerome’s Centaur. A Hyper-icon of the Desert, Journal of Early Christian Studies 4 (1996), s. 209–233.

Dassmann E., Autobiographie in Hagiographie. Beobachtungen zu den Mönchsviten und einigen Nekrologen des Hieronymus, Anuario de Historia de la Iglesia 8 (1999), s. 109–124.

Decker J. de, Contribution à l’étude des vies de Saint Paul de Thèbes [= Recueil des travaux publiés par Faculté du Philosophie et Lettres de l’Université de Gand, 31], Gand 1905.

Degórski B., Powstanie Zakonu Paulinów w świetle «Paulina Eremus» O. Bartłomieja Bolesławskiego, Studia Claromontana 3 (1982), s. 254–281.

Degórski B., Pierwsza bibliografia św. Pawła z Teb, Jasna Góra 3 (1985), nr 1, s. 27–32.

Degórski B., Święty Paweł Pierwszy Pustelnik w świetle tekstów patrystycznych, Studia Claromontana 6 (1985), s. 110–144.

Degórski B., Edizione critica della «Vita Sancti Pauli Primi Eremitae» di Girolamo, Institutum Patristicum «Augustinianum», Roma 1987.

Degórski B., Najstarszy tekst «Vita S. Pauli Primi Eremitae» św. Hieronima, Vox Patrum 7 (1987), s. 61–72.

Degórski B., Un tardivo manoscritto di Cracovia contenente la «Vita Sancti Pauli Primi Eremitae» di San Girolamo, Vox Patrum 8 (1988), s. 429–434.

Degórski B., La «conlatio codicum» della «Vita S. Pauli Primi Eremitae» (dall’inizio del primo capitolo sino alle parole: «[...] incitata sunt studia» dello stesso capitolo), Dissertationes Paulinorum 1 (1988), s. 57–101.

Degórski B., Uno dei più tardivi manoscritti contenenti la «Vita Sancti Pauli Primi Eremitae» di San Girolamo, Vox Patrum 8 (1988), s. 909–912.

Degórski B., La «conlatio codicum» della «Vita S. Pauli Primi Eremitae» di Girolamo, dall’inizio del II capitolo sino alle parole: «[...] pro Christi nomine gladio percuti» dello stesso capitolo, Vox Patrum 9 (1989), s. 839–866.

Degórski B., La «conlatio codicum» della «Vita Sancti Pauli Primi Eremitae» di S. Girolamo dalle parole: «Amathas vero et Macarius» del primo capitolo sino alla fine dello stesso capitolo, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 37 (1990), fasc. 4, s. 119–162.

Degórski B., La «conlatio codicum» della «Vita S. Pauli Primi Eremitae» di san Girolamo del II capitolo, dalle parole: «Verum hostis callidus» sino alle parole: «duo memoriae causa exempla», Vox Patrum 10 (1990), s. 251–271.

Degórski B., Index verborum «Vitae Beati Pauli Monachi Thebaei» a Sancto Hieronymo scriptae, Dissertationes Paulinorum 4/2 (1991), s. 59–88.

Degórski B., La famiglia «I» della tradizione manoscritta della «Vita S. Pauli Primi Eremitae» di San Girolamo, Dissertationes Paulinorum 5 (1992), s. 5–24.

Degórski B., La famiglia «Q» della tradizione manoscritta della «Vita S. Pauli Primi Eremitae» di San Girolamo, Dissertationes Paulinorum 5 (1992), s. 26–45.

Degórski B., La famiglia «S» della tradizione manoscritta della «Vita Sancti Pauli Primi Eremitae» di San Girolamo, Dissertationes Paulinorum 6 (1993), s. 16–41.

Degórski B., Epilogi «Żywotów» mnichów IV wieku – retoryka i teologia, Dissertationes Paulinorum 7 (1994), s. 105–121.

Degórski B., Gli epiloghi delle Vitae monastiche del IV secolo: fra retorica e teologia, in: La narrativa cristiana antica: codici narrativi, strutture formali e schemi retorici. XXIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 5–7 maggio 1994, Istituto Patristico «Augustinianum» [= Studia Ephemeridis «Augustinianum», 50], Roma 1995, s. 193–209.

Degórski B., Le tematiche teologiche delle tre Vitae geronimiane, in: M. Starowieyski (ed.), The Spirituality of Ancient Monasticism. Acts of the International Colloquium held in Cracow-Tyniec 16–19th November 1994. Specialized Contributions [= Pontificia Academia Theologica Cracoviensis, Facultas Theologica, Studia, 4/1], Tyniec–Cracow 1995, s. 183–196.

Degórski B., Święty Hieronim i jego «Żywoty» mnichów, in: M. Starowieyski (ed.), Duchowość starożytnego monastycyzmu. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Kraków–Tyniec, 16–19 listopada 1994. Wykłady otwarte [= Pontificia Academia Theologica Cracoviensis, Facultas Theologica, Studia, 4/2], Tyniec–Kraków 1995, s. 87–113.

Degórski B., Św. Hieronim. Żywoty mnichów: Pawła, Hilariona, Malchusa [= Źródła monastyczne, 10], Tyniec–Kraków 1995.

Degórski B., L’insegnamento spirituale-monastico della Vita S. Pauli Primi Eremitae di san Girolamo, Vox Patrum 11–12 (1991–1992), s. 157–170 [pubblicato nel 1995].

Degórski B., Commento alla Vita S. Pauli Monachi Thebaei di san Girolamo, Dissertationes Paulinorum 8 (1995), s. 5–44.

Degórski B., San Girolamo. Vite degli eremiti: Paolo, Ilarione, Malco [= Collana di Testi Patristici, 126], Roma 1996.

Degórski B., Valori etici del monachesimo di San Girolamo l’obbedienza/umiltà, in: L’etica cristiana nei secoli III e IV: eredità e confronti. XXIV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 4–6 maggio 1995, Istituto Patristico «Augustinianum» [= Studia Ephemeridis «Augustinianum», 53], Roma 1996, s. 317–337.

Degórski B., L’insegnamento monastico geronimiano, Vox Patrum 17 (1997), s. 199–214.

Degórski B., Un nuovo indizio per la datazione della Vita S. Pauli di Girolamo?, in: E.A. Livingstone (ed.), Studia Patristica, XXXIII, Peeters, Leuven 1997, s. 302–310.

Degórski B., Wartość Hieronimowej Vita S. Pauli Primi Eremitae dla duchowości Zakonu Paulinów, Dissertationes Paulinorum 10 (1997), s. 81–110.

Degórski B., Girolamo al monaco: l’ideale ascetico maschile nel corpus geronimiano, in: Il monachesimo occidentale dalle origini alla Regula Magistri. XXVI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 8–10 maggio 1997, Istituto Patristico «Augustinianum» [= Studia Ephemeridis «Augustinianum», 62], Roma 1998, s. 223–265.

Degórski B., Św. Hieronim. Żywot św. Pawła tebańskiego pustelnika, in: Od fenomenu do fundamentu, Kraków 1999, 183–217 (pubblicato anche in: J. Pach, Z głębi pustyni [= Biblioteka «Niedzieli», 93], Częstochowa 2000, s. 85–126).

Degórski B., L’insegnamento monastico geronimiano (continuazione), Vox Patrum 20 (2000), s. 487–503.

Degórski B., Przekaz łacińskich rękopisów Vita Sancti Pauli Primi Eremitae św. Hieronima [= Katolicki Uniwersytet Lubelski. Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim], Lublin 2000.

Degórski B., Życie świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Vita S. Pauli Primi Eremitae św. Hieronima, Jasna Góra 19 (2001), nr 1, s. 9–11.

Degórski B., Appunti per una ricostruzione dell’influsso della Vita S. Pauli Primi Eremitae sulla Vita S. Mariae Aegyptiacae, in: M.F. Wiles, E.J. Yarnold (eds), Studia Patristica, XXXV, Peeters, Leuven 2001, s. 65–80.

Degórski B., Posłuszeństwo i pokora jako najważniejsze cnoty mnicha w dziełach św. Hieronima, Dissertationes Paulinorum 11 (2002), s. 5–29.

Degórski B., San Girolamo e gli albori del monachesimo occidentale, in: M. Bielawski, D. Hombergen (eds), Il monachesimo tra eredità e aperture. Atti del Simposio «Testi e temi nella tradizione del monachesimo cristiano» per il 50 anniversario dell’Istituto Monastico di Sant’Anselmo, Roma, 28 maggio – 1 giugno 2002 [= Studia Anselmiana, 140], Roma 2004, s. 497–516.

Degórski B., I manoscritti della Vita Sancti Pauli Primi Eremitae di san Girolamo conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana [= Katolicki Uniwersytet Lubelski. Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijaskim], Lublin 2005.

Degórski B., Uno schizzo della tradizione manoscritta della Vita S. Pauli Primi Eremitae di san Girolamo, Dissertationes Paulinorum 14 (2005), s. 5–25.

Degórski B., La natura del deserto nelle Vitae di san Girolamo, in: La cultura scientifico-naturalistica nei Padri della Chiesa (I–V sec.). XXXV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 4–6 maggio 2006, Istituto Patristico «Augustinianum» [= Studia Ephemeridis «Augustinianum», 101], Roma 2007, s. 549–578.

Degórski B., Első Remete Szent Pál szerzetesrendjének története Bartolomeo Bolesławski Paulina eremus című műve alapján [I protoplasti dell’Ordine dei Monaci di S. Paolo Primo Eremita secondo l’opera Paulina Eremus di B. Bolesławski], in: Sarbak Gábor (ed.), Decus solitudinis. Pálos évszázadok [= Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák, 4/1], Budapest 2007, s. 107–120.

Degórski B., Pavel Fivejskij, in: Katoličeskaja Enciklopedija, III, Moskva 2007, s. 1193–1194 [Paolo di Tebe, in: Enciclopedia Cattolica, III, Mosca 2007, s. 1193–1994].

Degórski B., I protoplasti paleocristiani dell’Ordine dei Monaci di San Paolo Primo Eremita secondo l’opera Paulina Eremus di Padre Bartolomeo Bolesławski, Vox Patrum 28 (2008), s. 123–135.

Degórski B., Anhang I [Edizione critica e traduzione polacca della Vita S. Pauli Primi Eremitae di san Girolamo, contenuta in: G. Gyengyes, Decalogus de beato Paulo primo heremita, Cracoviae 1532], in: S. Świdziński (ed.), Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Fontes IX, Coesfeld 2008, s. 170–187.

Degórski B., La tecnica di preparazione di un’edizione critica. Un caso esemplativo: la familia «Q» della tradizione manoscritta della Vita S. Pauli Primi Eremitae di san Girolamo, in: M.M. Rossi, T. Rossi (eds), Sanctitatis Causae. Motivi di santità e Cause di canonizzazione di alcuni maestri medioevali. In ricordo di Padre Louis-Jacques Bataillon, O.P. [= Studia Pontificiae Universitatis a S. Thoma Aquinate in Urbe. Studi 2008. Nuova serie, 12], Roma 2009, s. 11–43.

Degórski B., Anhang II [Edizione critica e traduzione polacca della Vita S. Pauli Primi Eremitae di san Girolamo, contenuta in Vita diui Pauli, Matthias Milcher librarius Budensis, Venetiis 1511], in: S. Świdziński (ed.), Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Fontes X, Coesfeld 2009, s. 144–157.

Degórski B., I manoscritti della Vita Sancti Pauli Primi Eremitae di San Girolamo conservati nelle biblioteche di Roma (esclusa la Biblioteca Apostolica Vaticana) [= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim], Lublin 2010.

Degórski B., Przyroda pustyni jako «stworzenie» u św. Hieronima, in: M. Włosiński (ed.), Wiedza w służbie dobra człowieka, Włocławek 2010, s. 71–82.

Degórski B., Stan badań nad Vita S. Pauli Primi Eremitae św. Hieronima, in: S. Świdziński (ed.), Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Dissertationes V, Coesfeld 2010, s. 161–222.

Degórski B., I protoplasti dell’Ordine dei Monaci di S. Paolo Primo Eremita secondo l’opera Paulina Eremus di B. Bolesławski], in: G. Sarbak (ed.), Der Paulinerorden. Geschichte – Geist – Kultur [= Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák / Tagungen zur Ordensgeschichte, 4/2], Budapest 2010, 79–92.

Degórski B., I manoscritti della Vita Sancti Pauli Primi Eremitae di San Girolamo, conservati nelle biblioteche di Roma, che contengono testo incompleto dell’opera geronimiana o che si ispirano ad essa [= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim], Lublin 2011.

Degórski B., Kodeks Basilicanus A. 6 (alias E) a rodzina „Q” rękopiśmiennego przekazu Vita Sancti Pauli Primi Eremitae św. Hieronima, Vox Patrum 31 (2011), s. 485–493.

Degórski B., Paweł Pustelnik, Paweł z Teb, in: Encyklopedia Katolicka, XV, Lublin 2011, s. 117.

Degórski B., Posłuszeństwo i studium – cechy podstawowe mnicha według św. Hieronima, in: M. Wysocki (ed.), Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej [Miscellanea Scientifica Illustrissimo Professori ac Reverendissimo Domino Francisco Drączkowski septuagenario quadraginta etiam annos munus sacerdotis feliciter tuenti, triginta quinque annos laborem scientificum strenue exercenti, ab amicis, sodalibus, discipulis oblata], Lublin 2011, s. 105–111.

Degórski B., Dittico simbolico di “Silenzio” e “Parola” nelle Vitae geronimiane di Paolo e Ilarione, Angelicum 89 (2012), s. 49–64.

Degórski B., Untersuchungen zu den Handschriften und Drucken über die “Vita S. Pauli Primi Eremitae” vom hl. Hieronymus, in: L. Weinrich, S. Świdziński (edd.), Ideologie des Paulinermönchtums Ende 15./ Anfang 16. Jahrhundert. Internationales Seminar im ehemaligen Paulinerkloster (1377–1786) Marianka bei Bratislava, vom 11.–15./16 Oktober 2010 [= Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Dissertationes, 6/11,] Coesfeld 2012, s. 8–15.

Degórski B., Zakończenia Hieronimowych Vitae Patrum: Pauli, Hilarionis et Malchi – klucz do właściwego zrozumienia całości tych dzieł, Dissertationes Paulinorum 23 (2014), s. 5–22.

Degórski B., Bibliografia concernente le tre Vitae degli eremiti di san Girolamo, Dissertationes Paulinorum 23 (2014), s. 23–45.

Degórski B., Czy św. Paweł Pierwszy Pustelnik naprawdę istniał?!, Jasna Góra [senza annata] (2017), nr 1, s. 4–6.

Degórski B., Wezwanie do życia pustelniczego. O Hieronimowym „Żywocie św. Pawła z Teb” słów kilkoro, „Niedziela” [senza annata] (2017), nr 3, s. 18–19.

Degórski B., Il soggiorno di sant’Ilarione di Gaza in Dalmazia secondo la Vita S. Hilarionis di san Girolamo, Vox Patrum 37 (2017), t. 67, s. 101–114.

Degórski B., La tradizione manoscritta della Vita S. Pauli Primi Eremitae e le più antiche edizioni stampate di questa opera geronimiana, Vox Patrum 38 (2018), t. 69, s. 155–173.

Degórski B., Spiritualità del monachesimo maschile nelle opere di san Girolamo, Vox Patrum 38 (2018), t. 70, s. 119–150.

Degórski B., Manoscritti inclassificabili della Vita S. Pauli Monachi Thebaei di San Girolamo, Vox Patrum 39 (2019), fasc. 71, s. 131–154.

Degórski B., La Vita S. Pauli Monachi Thebaei di san Girolamo contenuta nel codice manoscritto Vaticanus Latinus 13008, Vox Patrum 39 (2019), fasc. 72, s. 131–148.

Degórski B., Tipologia di donne nelle Vitae Patrum di san Girolamo, Teresianum 71/1 (2020), s. 99–120.

Degórski B., Tipologia di donne nella Vita S. Hilarionis di san Girolamo, Biblica et Patristica Thoruniensia 13 (2020) 1, s. 9–23. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2020.001

Degórski B., Tipologia di donne nella Vita S. Malchi monachi captivi di san Girolamo, Angelicum 97 (2020), s. 213–229.

Delcorno C., La fortuna delle Vite geronimiane tra Medioevo e Umanesimo, Adamantius 16 (2010), s. 178–192.

Delehaye H., La personnalité historique de Saint Paul de Thèbes, Analecta Bollandiana 44 (1926), s. 64–69.

Delehaye H., Saint Paul de Thèbes, in: Comptes rendu des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 1926, s. 27–28.

Dölger F.J., Der hl. Hilarion und der Rennfahrer aus Gaza, Antike und Christentum 1 (1929), s. 212–214.

Dölger F.J., Ein christlischer Rennstallbesitzer aus Maiuma beim hl. Hilarion, Antike und Christentum 1 (1929), s. 215–220.

Duckworth G.E., Classical Echoes in St. Jerome’s Life of Malchus, The Classical Bulletin 24 (1947–1948), s. 28–29.

Eggerer A., Fragmen panis corvi protoeremitici seu reliquiae annalium eremi-coenobiticorum Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae, Viennae 1663.

Fuhrmann M., Acta sincera S. Pauli Thebaei cognomento primi eremitae graeco-latina cum variantibus et notis variorum, Neustadt–Amsterdam 1760.

Fuhrmann M., Anonymi hungarici historia de translatione S. Pauli Thebaei, Budapest 1799.

Fuhrmann M., Die Mönchsgechichten des Hieronymus. Formexperimente der erzählenden Literatur, in: Christianisme et forms littéraires de l’antiquité tardive en Occident [= Entretiens sur l’antiquité classique, 23], Genève 1977, s. 41–99.

Fuhrmann M., Christen in der Wüste. Drei Hieronymus-Legenden, Zürich–München 1983.

González Marín S., Análisis literario de tres «Vitae» de San Jerónimo, Estudios clásicos 28 (1986), s. 95–120.

Grandi G., Deserto, città e conflitti ecclesiastici nelle Vite di Gerolamo, Annali di storia dell’esegesi 27 (2010), s. 171–180.

Grandi G., Il problema del genere letterario delle Vite geronimiane: storia di una scelta ardita e vincente, Adamantius 16 (2010), s. 130–140.

Grandi G., La fauna nelle Vite geronimiane: fiaba, simbolo ed epifania divina, Adamantius 21 (2015), s. 284–300.

Greschat K., Finale im Garten einer villa. Beobachtung zu den letzten Kapiteln der Vita Hilarionis des Hieronymus, in: B.R. Suchla (ed.), Von Homer bis Landino. Beiträge zur Antike und Spätantike sowie zu deren Rezeptions – und Wirkungsgeschichte. Festgabe für Antonie Wlosok zum 80. Geburtstag, Berlin 2011, s. 115–132.

Greschat K., Tilly M. (eds), Die Mönchsviten des heiligen Hieronymus, Wiesbaden 2009.

Gribomont J., Paolo di Tebe, santo, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione VI 1101.

Gribomont J., Ilarione di Gaza, in: Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane I 1753 [anche in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane I 2528].

Grützmacher G., Hilarion, in: Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, VIII, Leipzig 19003, s. 54–56.

Hamblenne P., Traces de biographies grecques «païennes» dans la «Vita Pauli» de Jérôme?, in: Cristianesimo Latino e cultura Greca sino al sec. IV. XXI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 7–9 maggio 1992 [= Studia Ephemeridis «Augustinianum», 42], Roma 1993, s. 211–234.

Harvey P.B., Saints and Satyrs: Jerome the scholar at work, Athenaeum 86 (1998), s. 35–56.

Harvey P.B., Jerome’s Dedicates in his Vita Hilarionis, Vigiliae Christianae 59 (2005), s. 286–297.

Heimann D.F., Latin word order in the writings of St. Jerome, Vita Pauli, Vita Malchi, Vita Hilarionis, Ohio State University 1966.

Heintz M., Saint Hilarion, in: G. Kurion (ed.), Encyclopedia of Christian Civilization, II, Chichester 2009, p. 1146.

Hendrikx E., Saint Jérôme en tant qu’hagiographe, La Ciudad de Dios 181 (1968), s. 661–667.

Hoelle Ph.Ch., Commentary on the Vita Pauli of St. Jerome, Ohio State University 1953.

Huber-Rebenich G., Hagiographic fiction as entertainment, in: H. Hoffmann (ed.), Latin Fiction: the Latin Novel in Context, London–New York 1999, s. 187–212.

Israel W., Die Vita S. Hilarionis des Hieronymus als Quelle für die Anfange des Mönchtums kritisch untersucht, Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 23 (1880), s. 129–165.

Jameson H.C., The Value for Purpose of Textual Criticism of the Greek Version of Jerome’s Life of Malchus, Transactions and Procedings of the American Philological Association 69 (1938), s. 411–422.

Jameson H.C., The Latin Manuscript Tradition of Jerome’s Vita Sancti Malchi, in: W.A. Oldfather (ed.), Studies in the Texte Tradition of St. Jerome’s «Vitae Patrum», Urbana 1943, s. 448–511.

Kötting B., Paulos von Theben, in: Lexikon für Theologie und Kirche, VIII, Freiburg i. Br. 1963, col. 214.

Kech H., Hagiographie als christliche Unterhaltungsliteratur. Studien zum Phänomen des Erbaulichen anhand der Mönchsviten des hl. Hieronymus [= Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 225], Göppingen 1977.

Kozik I.S., The first desert hero. St. Jerome’s Vita Pauli, Mount Vernon 1968.

Kritzinger J.P., Botha Ph.J., Rhetoric and argument in Chapter VI of Jerome’s Vita Malchi Monachi Captivi, Ekklesiastikos Pharos 95 (2013), s. 283–293.

Kritzinger J.P., Botha Ph.J., The Significance of the Second Cave Episode in Jerome’s Vita Malchi, HTS Theological Studies 70/1 (2014) s. 1–8 (on line).

Kugener M.-A., Saint Jérôme et la Vie de Paul de Thèbes, Byzantinische Zeitschrift 11 (1902), s. 513–517.

Labriolle P. de, Vie de Paul de Thèbes et Vie d’Hilarion, par saint Jérôme [= Science et Religion. Études pour le temps présent, 436], Paris [s.d.].

Lampadaridi A., Traduire et réécrire la Vie d’Hilarion (BHL 3879): l’apport d’une nouvelle version grecque, in: S. Marjanović-Dušanić, B. Flusin (edd.), Remanier, métaphraser: fonctions et techniques de la réécriture dans le monde byzantin, Belgrade 2011, s. 45–60.

Lampadaridi A., “In graecum sermonem elegantissime transtulit”: à propos d’une traduction grecque peu connue de la Vie d’Hilarion (BHG 752) par Jérôme, in: A. Binggeli, V. Deroche (edd.), Mélanges offerts au Professeur Bernard Flusin [= Travaux et Mémoires, 23/1], Paris 2019, s. 1–14.

Laurence P., La Vie de Malchus et l’Epitaphium (oraison funèbre) de Paula, Connaissance de Pères de l’église 95 (2004), s. 2–19.

Leclerc P., Antoine et Paul. Métamorphoses d’un héros, in: Y.-M. Duval (ed.), Jérôme entre l’Occident et l’Orient. XVIe centenaire du depart de Saint Jérôme de Rome et de son installation en Bethléem, Paris 1988, s. 267–282.

Leclerq H., Paul de Thèbes, in: Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, XIII, Paris 1938, coll. 2700–2706.

Luck G., Die Form der Suetonischen Biographie und die frühen Heiligenviten, in: Mullus. Festschrift Th. Klauser, Münster Westfalen 1964, s. 230–241.

Lugaresi L., Santità e spettacolo: dimensioni ‘teatrali’ nella Vita di Ilarione e in altri testi della letteratura agiografica tra IV e V secolo, Adamantius 16 (2010), s. 141–163.

Marotta B., Taumaturgia e santità: guarigione e conversione nella Vita Hilarionis di Girolamo, in: E. dal Covolo, I. Gianetto (edd.), Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello spirito nell’antichità classica e nei primi secoli cristiani. Un magistero ancora attuale?, Torino 1998, s. 341–349.

Mathon G., Paul de Thèbes, in: Catholicisme, X, Paris 1985, s. 922–923.

Mattioli G., San Paolo di Monti, Olbia 2011.

McNeil M.D., The Latin Manuscript Tradition of the Vita Sancti Hilarionis, in: W.A. Oldfather (ed.), Studies in the Texte Tradition of St. Jerome’s «Vitae Patrum», Urbana 1943, s. 251–305.

Menestrina G., Aspetti e problemi dell’agiografia geronimiana: le “Vitae” di Paolo, Malco e Ilarione, in: A. Ceresa Gastaldo (ed.), Biografia e agiografia nella letteratura cristiana antica e medievale, Bologna 1990, s. 139–159.

Mierow C.C., The 35 Vatican Mss. of St. Jerome’s Vita Malchi. Prolegomena to an Edition, Speculum 20 (1945), s. 468–481.

Mohrmann Ch., Introduzione, in: Vite dei Santi 4, IX–LXI.

Monachino V., Paolo di Tebe, in: Enciclopedia Cattolica, IX, Città del Vaticano 1952, s. 743–745.

Morales E.M., La Vita Antonii fuente griega de la Vita Hilarionis de Jerónimo, in: Il monachesimo occidentale dalle origini alla Regula Magistri. XXVI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 8–10 maggio 1997 [= Studia Ephemeridis «Augustinianum», 62], Roma 1998, s. 97–105.

Nau F., Le text grec orginal de la Vie de S. Paul de Thèbes, Analecta Bollandiana 20 (1901), s. 121–157.

Nehring P., Historia i retoryka w Vita Pauli primi Eremitae św. Hieronima, in: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia XXIX, Toruń 1996, s. 108–119.

Nehring P., Retoryczne aspekty żywota świętego Hilariona, in: T. Derda, E. Wipszycka (eds.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, Warszawa 1997, s. 79–97.

Nehring P., Uwagi o czasowej strukturze najważniejszych łacińskich żywotów świętych, in: T. Derda, E. Wipszycka (edd.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, II, Kraków 1999, s. 109–127.

Nehring P., Jerome’s Vita Hilarionis. A rhetorical Analysis of its Structure, Augustinianum 42 (2003), s. 417–434.

Opelt I., Des Hieronymus Heiligenbiographien als Quellen der historischen Topographie des östlichen Mittelmeerraumes, Römische Quartalschrift 74 (1979), s. 145–177.

Opelt I., Note al viaggio in Italia di S. Ilarione Siro, Augustinianum 24 (1984), s. 305–314.

Pataki E., Fiscellas iunco texens. Some Classical Allusions in Jerome’s Vita Hilarionis, Ch. 5, Acta antiqua 41 (2001), s. 349–358.

Pereira F., Vida de S. Paulo de Thebeas Primeiro Eremita, Lisbona 1903.

Pereira F., A Vida de S. Paulo de Thebas Primeiro Eremita segundo a versão ethiopica, Coimbra 1904.

Perrone L., L’esegeta romanziere. Gerolamo, le Vite di Ilarione, Paolo e Malco e gli inizi dell’agiografia monastica, Adamantius 16 (2010), s. 125–129.

Perrone L., Grandi G. (edd.), L’esegeta romanziere. Gerolamo, le Vite di Ilarione, Paolo e Malco e gli inizi dell’agiografia monastica [sez. monografica], Adamantius 16 (2010), s. 125–192.

Plesch J., Die Originalität und literarische Form der Mönchsbiographien des heiligen Hieronymus. Programm zum Jahresbericht über das K. Wittelsbacher Gymnasium in München für das Schuljahr 1909/10, München 1910.

Praga G., La leggenda di S. Ilarione a Epidauro, Archivio Storico della Dalmazia 25 (1938), s. 81–91.

Raczyński G., Vita di S. Paolo Primo Eremita, Roma 1941.

Rebenich S., Der Kirchenvater Hieronymus als Hagiograph: Die Vita s. Pauli primi eremitae, in: K. Elm (ed.), Beträge zur Geschichte des Paulinerordens [= Berliner Historische Studien, 32], Berlin 2000, s. 23–40.

Rebenich S., Inventing an Ascetic Hero: Jerome’s Life of Paul the First Hermit, in: A. Cain, J. Lössl (edd.), Jerome of Stridon: Life, Writings and Legacy, Aldershot 2009, s. 13–28.

Reitzenstein R., Hellenistische Wundererzählungen, Leipzig 1906.

Rougé J., Tempête et littérature dans quelques textes chrétiens, Nuovo Didaskaleion 12 (1962), s. 55–69 [a proposito della Vita S. Hilarionis].

Sbordone S., Caratteristiche strutturali di alcune vite di santi dei secoli III–IV, Koinonia 2 (1978), s. 57–67.

Schulz-Wackerbarth Y., Die Vita Pauli des Hieronymus. Darstellung und Etablierung eines Heiligen im hagiographischen Diskurs der Spätantike [Dissertatio in theologia], Göttingen 2015.

Schulz-Wackerbarth Y., Die Vita Pauli des Hieronymus. Darstellung und Etablierung eines Heiligen im hagiographischen Diskurs der Spätantike [= Studien und Texte zu Antike und Christentum, 107], Tübingen 2017.

Scionti S., S. Ilarione in Sicilia, Siracusa 1947.

Sirago V.A., Sulla composizione della Vita Malchi di S. Girolamo, in: La narrativa cristiana antica: codici narrativi, strutture formali e schemi retorici. XXIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 5–7 maggio 1994, Istituto Patristico «Augustinianum» [= Studia Ephemeridis «Augustinianum», 50], Roma 1995, s. 521–528.

Šubrt J., Bestiae Christum loquuntur. Mythological Creatures in Jerome’s Vita Pauli, in: J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu, Brno 2004, s. 58–63.

Šubrt J., Jeronýmovy vitae eremitarum jako zábavná literatura, Sambucus 2 (2007), s. 91–101.

Šubrt J., Hagiographic Romance: Novelistic Narrative Strategy in Jerome’s Lives of Saint Hermits (Abstract), in: M.P. Futre et alii (edd.), ICAV IV. Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections, Lisboa 2008, s. 136–137.

Vallarsi D., Praefatio [alla Vita S. Pauli Primi Eremitae di san Girolamo], in: PL 23, s. 9–17.

Ven P. van den, S. Jérôme et la vie du moine Malchus le captive, Muséon, nouvelle série 1 (1900), s. 413–455; Muséon, nouvelle série 2 (1901), s. 208–326.

Vogüé A. de, La «Vita Pauli» de saint Jérôme et sa datation. Examen d’un passage-clé (ch. 6), in: G.J.M. Bartelink, A. Hilhorst, C.H. Kneepkens (eds), Eulogia. Mélanges offerts à Antoon A.R. Bastiaensen à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire [= Instrumenta Patristica, 24], Steenbrugis 1991, s. 395–406.

Vogüé A. de, Histoire littéraire du movement monastique dans l’antiquité. Première partie: le monachisme latin [= Patrimoine – Christianisme], Paris: vol. I: De la mort d’Antoine à la fin du séjour de Jérôme à Rome (356–385), 1991 (Vita S. Pauli Primi Eremitae, 150–184); vol. II: De l’itinéraire d’Égérie à l’éloge funèbre de Népotien (384–396), 1993 (Vita S. Malchi, monachi captivi, 78–100; Vita S. Hilarionis, s. 163–236).

Weber D., Paulus und Antonius in der Wüste: Überlegungen zu Hieronymus’ Paulusvita, in: V. Zimmerl-Panagl, L. Dorfbauer, C. Weidmann (edd.), Edition und Erforschung lateinischer patristischer Texte. 150 Jahre CSEL. Festschrift für Kurt Smolak zum 70. Geburtstag, Berlin 2014, s. 65–79.

Winter P., Der literarische Charakter der Vita Beati Hilarionis, Zettau 1904.

Wipszycka E., Wiśniewski R., Hagiografia późnoantyczna, in: E. Wipszycka (ed.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, III, Warszawa 1999, s. 221–333 (specialmente il capitolo: „Hieronim ze Strydonu”, s. 288–294).

Wiśniewski R., Bestiae Christum loquuntur czyli o mieszkańcach pustyni i miasta w Vita Pauli świętego Hieronima, in: T. Derda, E. Wipszycka (eds), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, II, Kraków 1999, s. 263–302.

Wiśniewski R., Bestiae Christum loquuntur ou des habitants du désert et de la ville dans la Vita Pauli de saint Jérôme, Augustinianum 40 (2000), s. 105–144.

Zöckler O., Hilarion von Gaza. Eine Rettung, Neue Jahrbücher für deutsche Theologie 3 (1894), s. 146–178.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism